Go to Top

Samarbeid mellom skole og næringsliv

Et godt samspill skaper læring, vekst og utvikling

Et godt samspill mellom skole og næringsliv skaper mange positive effekter. Vi opplever gjennom vårt arbeid at det skjer spennende læring/erfaringsoverføring mellom de to aktører.  Det er ikke bare nyttig men faktisk nødvendig at dette samarbeidet utvikles og styrkes.

Skolen har har i mange år hatt et  teori-analytisk perspektiv  hvor kunnskap er noe man har og som er eiet av hvert enkelt individ. Nå leser vi og opplever at det åpner seg en retning mot et mer prosess- praksisperspektiv, som legger vekt på at kunnskap er praktisk og noe man gjør.  Trivselsagentene tror på en god balanse mellom disse to perspektiv og skal man lykkes med denne balansen så vil det være helt nødvendig med et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv.

Vi opplever i dag raske endringer i arbeidslivet, denne endringen fører blant annet til et kontinuerlig behov for mer kreativitet og innovasjon i bedriftene. For å møte denne utviklingen kreves endring i organisasjonsutvikling, ledelse, arbeidsmåter og strategier. Dette gjelder selvsagt ikke bare for næringslivet, det gjelder i like stor grad også for skolen. Vi vil i fremtiden ha behov for en skole som utdanner mennesker som kan teori / analyse MEN like viktig vil det være å fremme individets fantasi, kreativitet og innovasjons egenskaper. Dette er noe samfunnet og næringslivet behøver i dag og i fremtiden. Les gjerne også om "Generasjon Y"

Vi liker tankene og teoriene til den  Engelske professor Sir Ken Robinson (professor i pedagogikk) som 1988 ledet blant annet en nasjonal komite i kreativitet, utdanning og økonomi  for de Engelske myndigheter, noe som førte til bred anerkjennelse og innflytelse verden rundt. En av hans mange kjente taler  beskrives i filmen "Changing Education Paradigms" som du finner her: 

Entreprenørskap

Vi er overbevist om at entreprenørskap i utdanning er kommet for å bli og utvikles. Vi samarbeider i dag med UE Rogaland mht et lederakademi som vi nå har gjennomført i to år. Et lederakademi på 4 moduler for UB ledere.  Det er utrolig motiverende å møte morgendagens ledere gjennom dette programmet. Vi ser at de egenskapene elevene utvikler gjennom UE, er etterspurt i næringslivet. Arbeidsgivere jakter på talenter som kan omsette kunnskap til verdier. Vi samarbeider med UE Rogaland blant annet fordi deres oppgave er sammenfallende med våre verdier, som er kreativitet, innovasjon, arbeidsglede, trivsel og samhold. Foruten nevnte er Elisabeth mentor for Studentbedriften Sandkassen Reklamebyrå

5 fag fra næringslivet

Vi har utviklet vår egen kursserie som har fått overskriften: 5 "fag" fra næringslivet, disse kursene inneholder tema som vi opplever næringslivet etterspør og som veldig mange elever/studenter ikke har nok kunnskap om når de kommer ut av skolen.  

Bidragsyter

 Vi ønsker i tiden fremover å delta i det pågående arbeid om et bedre og tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi arbeider daglig  med de "ingredienser" som fremmer kreativitet og innovasjonsevnen og vi deler gjerne av vår kunnskap, våre erfaringer og vårt store nettverk både fra skolen og i næringslivet.