Go to Top

Visjon

Med fokus på utvikling og vekst hos individ og organisasjon.  

Verdier

Det vi tror på former måten vi opptrer på. Våre verdier er en god indikasjon på hvordan det er å arbeide sammen med oss

Tillit (nærhet og raushet)
Resultat ( prestasjoner og bunnlinje)
Inspirasjon ( nyskjerrig, undring og kreativitet)
Styrkebasert fokus
Engasjement
Læring og Erfaringsoverføring

Balanse er nøkkelord hos oss og det kan vi løfte inn på alle nivå

Enkeltmenneske: Balanse mellom det fysiske og mentale
Teamet: Mellom Prosess og produkt
Ledelse: Mellom ledelse og administrasjon
Bedrift: Mellom mennesker og produkter
Læring: Mellom det å høre og gjøre
Metoder: Mellom det erfaringsbaserte og det forskningsbaserte

Hvordan definere trivsel?

Styrkebasert utvikling og den massive forskning, som foregår på verdens førende universiteter, sørger for å kaste et vitenskaplig lys over mye mer enn bare trivsel og lykke. Fokus er nemlig også rettet mot det som gjør oss sterke som individer, teams og samfunn. Lenge har fokus i utvikling av mennesker og organisasjoner nemlig vært på det vi skal unngå, fjerne oss bort fra – men vi ser et skifte, fokus og oppmerksomhet rettes nå også på det vi ønsker å skape og utvikle oss til som individer og organisasjoner.

PERMA

Utover den generelle kilde til inspirasjon som positiv psykologi utgjør tar Trivselsagentene`s arbeid spesielt utgangspunkt i Martin Seligman’s tanker om PERMA.

  • P for Positive Følelser og hvordan de spiller en rolle i alt fra innovasjon til god ledelse og personlig utvikling
  • E for Engasjement og de muligheter det gir oss når vi kjenner og bruker våres personlige styrker
  • R for Relasjoner og betydningen av den kultur vi bygger opp i team og organisasjoner
  • M for Meningsfyllthet og hvordan denne er avgjørende for å leve et liv med betydning for en selv og andre
  • A for Accomplishments (mål) og forståelsen for styrken av ens drivkraft, når mål tar utgangspunkt i hvem man er, frem for hvem man tror man bør være.

Det gode live og den gode arbeidsplass, tar utgangspunkt, ikke i et enkelt av de fem temaer, men derimot i kombinasjon av dem alle.