Go to Top

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Vi har et bredt nettverk  med dyktíge og erfarne personer som tilbyr ulike tjenester som er nødvendig for å skape utvikling og vekst hos mennesker og organisasjoner.

Her er to av vår gode samarbeidspartnere.

Mads Bab

madsMads Bab er eier av det danske selskapet Gnist.

Hva Mads arbeider med kan du høre her


Aud Helen Eike Erdal

aud helenAud Helen er partner og grafisk designer i selskapet Play Design. Det er Play Design som blant annet har utarbeidet Trivselsagentenes logo og nettsider. Aud Helen brenner for design og kommunikasjon, engasjerte mennesker og hverdagsgleder. Du treffer henne hos playdesign.no og her: no.linkedin.com/in/audhelen