Go to Top

Registrert varemerke

Trivselsagentene fikk sitt navn godkjent som registrert varemerke hos Patenstyret den 26 oktober 2010. Eneretten innebærer at andre ikke kan bruke et varemerke som kan forveksles med Trivselsagentene for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som merke er registrert for. Eneretten gjelder bruk i næringsvirksomhet, for eksempel bruk av merket på selve varen, på innpakningen, i reklame, i forretningsdokumenter, i muntlig omtale eller på annen måte. Tekst hentet fra Patentstyret.

 

Varemerkegodkjenning.003_Side_1

Varemerkegodkjenning.003_Side_2