Go to Top

Generasjon Y

Generasjon Y - med fremtiden for deres føtter

Kunnskapsarbeiderne har ofte høy utdannelse og en spesialisert kompetanse. De er kreative og autonomiske og arbeider gjerne i team eller prosjekter hvor de ved å bruke sin kunnskap løser problemer og utvikler ny kunnskap. Dette er en dynamisk prosess som kunnskapsarbeideren gjerne selv vil ha kontroll på. Det er viktig med arbeidsoppgaver som er utfordrende og spennende. De er sjeldent motivert at lønn og ytre belønninger. Den indre motivasjon er den viktigste. Les mer om denne generasjons tanker, forventninger, ønsker og behov under fanen Organisasjonsutvikling

Elisabeth har i mange arbeidet med mennesker i "generasjon Y", hun har ca 500 samtaletimer med gruppen 19-30 år og kjenner godt til dere tanker og ønsker. Vi har et godt samarbeid med flere av dem og de bidrar gjerne med foredrag o.l.

Tilbake til "Hva brenner vi for"