Go to Top

Den gode livet og den gode arbeidsplass

Den gode livet og den gode arbeidsplass! Hvordan definere det ?

Positiv Psykologi som metode og den massive forskning, som foregår på verdens førende universiteter, sørger for å kaste et vitenskaplig lys over mye mer enn bare lykke. Fokus er nemlig også rettet mot det som gjør oss sterke som individer, teams og samfunn. Lenge har fokus i utvikling av mennesker og organisasjoner nemlig vært på det vi skal unngå, fjerne oss bort fra – men vi ser et skifte, fokus og oppmerksomhet rettes nå også på det vi ønsker å skape og utvikle oss til som individer og organisasjoner.

Tenk-positivt-bevegelsen er IKKE på noen som helst måte det samme som positiv psykologi. Positiv psykologi fokuserer på tre relaterte temaer: Studiet av subjektivt positive opplevelser, studiet av positive individuelle trekk (dyder og karakterstyrker), og studiet av organisasjoner som legger til rette for positive erfaringer og positive trekk.

Tilbake til "Hva brenner vi for"