Go to Top

Hvem står bak

Om Elisabeth

Elisabeth er grunder av Trivselsagentene og toppledernettverket " The Leaders" . I mer enn 25 år har Elisabeth arbeidet ut i fra filosofien om at menneskene er organisasjonens viktigste konkurransefortrinn. Som rådgiver har hun bred erfaring fra utviklingsarbeid og det på 4 nivå: individ, ledelse, team og organisasjon. Elisabeth  har vært leder,  markedssjef, hatt flere styreverv  og  har lang fartstid som rådgiver innenfor leder og organisasjonsutvikling .  Itillegg til å arbeide på tvers av bransjer i næringslivet så har Elisabeth også undervist ved flere skoler  i flere fag.

Du er velkommen til å knytte deg opp til Elisabeth på hennes  linkedin

Hun sier: " Jeg er opptatt av bevisstgjøring, utvikling, ansvarliggjøring, læring, kulturbygging og tror sterkt på at styrkebasert utvikling, kreativitet, engasjement samt medarbeider/ brukerinvolvering er nødvendige ingredienser i enhver bedrift om man skal lykkes".

Favoritt Quote: “Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” (Apple 1997). 

 

 

 

 

Her kan du se hva vi tror og brenner for