Go to Top

Hvem står bak

Om Elisabeth

Elisabeth er grunder av Trivselsagentene. I mer enn 20 år har Elisabeth arbeidet ut i fra filosofien om at menneskene er organisasjonens viktigste konkurransefortrinn. Som kreativ konsulent har hun bred erfaring fra utviklingsarbeid og det på 4 nivå: individ, ledelse, team og organisasjon. Elisabeth  har vært leder,  markedssjef, hatt flere styreverv  og  har lang fartstid som konsulent, prosessfasilitator og coach .  Itillegg til å arbeide på tvers av bransjer i næringslivet så har Elisabeth også undervist ved flere skoler  i flere fag. De siste 7 årene har hun blant annet vært involvert i Norges Kreative Høyskole og da som coach for studentene samt underviser i blant annet faget Prosess og Prosjektledelse.

Elisabeth sitt fokus har vært og er å hente ut det fulle potensiale hos ansatte, ledere, team og organisasjoner. Som konsulent  har hun opparbeidet seg bred erfaring fra gjennomføring  av workshops, kurs, konseptutvikling- og rådgivningsprosesser,  både fra privat og offentlig sektor, fra undervisning til coaching og mentoring av medarbeidere, ledere og studenter.

Hun sier: " Jeg er opptatt av bevisstgjøring, utvikling, ansvarliggjøring, læring, kulturbygging og tror sterkt på at styrkebasert utvikling, kreativitet, engasjement, lek  samt medarbeider/ brukerinvolvering er nødvendige ingredienser i enhver bedrift om man skal lykkes".

Jeg har en brennende passion for å drive med utviklingsarbeid som gjør at ledere og ansatte trives og sammen skaper fornøyde kunder, mer kreativitet og gode resultater.

Favoritt Quote: “Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” (Apple 1997).

 

Elisabeth sine 5 karakterstyrker er:

Nyskjerrig, kreativ, perspektiv, nærhet, engasjement samt evnen til å tenke disse inn i et forretningsmessig perspektiv. Jeg liker å finne nye muligheter og omsette dette til nye konsepter, prosjekter og utviklingtiltak i og utenfor bedrifter.  Jeg er flink til  løfte blikket ”se hele bildet” og tenke nye tanker og dette er noe mine kunder nyter godt av.

Vil du finne dine toppstyrker så les mer her:  Styrker

Du er velkommen til å knytte deg opp til Elisabeth på hennes  linkedin

Se gjerne også hvem som er samarbeidspartnere

Her kan du se hva vi tror og brenner for