Go to Top

Styrker og styrkekort

Først en forklaring på hva styrker ikke er

Styrker handler ikke nødvendigvis om det man er god til.  Styrker er i denne sammenheng ikke det samme som kompetanse, ferdigheter eller erfaring selv om disse områder er viktige for en virksomhet eller organisasjon.

Våre styrker er rett og slett det som styrker oss.  Det er våre talenter: Naturlige tenkemåter, følelser og måter å oppføre seg på. Ikke tilegnet, men en del av vår personlighet ( ekthet). Det er videre kunnskap og forståelse for de fakta som er tilegnet gjennom erfaring eller utdannelse og det er våre grunnleggende evner til å utføre oppgaver gjennom trening og erfaring.

Hva vil det si?

Jo uansett om vi er barn eller voksne, er våres styrker det, som gir oss energi og er en motivasjon som kommer innen fra. Det gjør at vi kan nå litt lengre en  forventet eller håndtere et litt større press, enn vi trodde. Våres styrker er kilden til den følelse som vi gjerne sier vi har når vi ”har det som fisken i vannet” . Når vi virkelig er i flow og glemmer tid og sted.

En måte å forstå styrker på kan være å se dem som knapper eller kontakter, om du vil. I hvert fall er utgangspunktet for denne våres arbeid at styrker ”er de knapper, som, når vi trykker på dem, utløser tanker, følelser og handlinger, som styrker oss, givr oss energi, troen på oss selv og fremtiden og får oss til å føle oss autentiske.”  Du kan lese mer om dette i boken "Gnisten i Arbejdslivet" som er skrevet av vår danske samarbeidspartner Mads Bab hos Gnist

Gallup Business Journal viser i denne artikkel at dersom medarbeidere får bruke styrkene sine hver dag seksdobles sannsynligheten for å være engasjert på jobben.Hvorfor arbeidet med styrker, les denne artikkel

Mer om styrker

StyrkerUndersøkelser viser at 1/3 av oss ikke kjenner våres egne personlige styrker og er derfor ikke bevisste på hva som tenner vår personlige gnist. Dvs. at mange av oss er ukjente med hva som tenner den indre gnisten som gir oss energi og drivkraft til å nå våres mål, som gir oss mot til å overvinne utfordringer eller hva som gir oss en styrke til å håndtere motgang.

Vi skal naturligvis  lytte til omgivelsenes forventninger, for vi skal jo fungere og trives i den verden vi alle er en del av, men vi skal finne våres egen stemme som motvekt til de tusener av stemmer som forteller at vi bør være, mene eller oppføre oss på en aller annen måte.

Styrkekort

Karakterstyrkene slik de er kortlagt i de 24 styrker fra VIA Institute on Character, er i høy grad det, som kan vise oss våres "blinde vinkel" og gi oss den personlige innsikt, som gjør at vi mere bevisst og langt lettere kan tenne våres indre gnist.

Styrkerne kan med fordel bearbeides ut fra 4 F’er: Finne, Forstå, Forme og Forankre.

For å tenne den indre gnisten så forutsetter det at vi finner våres styrker.  At vi forstår, hvordan de virker og hva de betyr for oss. At vi former våres styrker, så de hjelper oss i til å oppnå et bestemt mål, eller at vi endrer våres perspektiv på styrkerne, slik at de oppleves mer naturlige for oss.

Sist men ikke minst skal vi for å tenne våres gnist forankre denne kunnskapen om våres styrker i nye vaner i det daglige.

Du kan kjøpe norske styrkekort hos oss i Trivselsagentene. Engelske styrkekort kan du få kjøpt hos Gnist

Du kan lese mer om styrker hos vår Danske samarbeidspartner Gnist Her vil du også kunne finne oppgaver og verktøy som du kan leste ned til eget bruk.

Styrkeprofil

Du kan ta din egen styrkeprofil hos  VIA Institute on Character