Go to Top

Styrkebasert utvikling

Styrkebasert utvikling skaper begeistring
og økt lønnsomhet

 " If you want people to be passionate and dedicated to their work, that work must connect with who they are (character) and not only with what they can do (talent)."

Dr. Neal Mayerson

Styrkeutvikling handler om at finne hva som styrker deg og andre, det handler om å forstå hvordan styrkene best kan brukes til å lykkes med det man ønsker både på jobb og ellers i livet.

Vi arbeider med styrkebasert utvikling skaper bevisstgjøring, entusiasme, læring og det optimaliserer prestasjoner i organisasjonen. Fremfor å studere det som ikke virker så ser vi på hva som skjer når vi er på vårt aller beste. Vi tror at den beste form for utvikling og vekst  skjer når vi arbeider med en styrkebasert tilnæring basert på blant annet action learning, positiv psykologi og appreciative inquiry.

Er det noe nytt å fokusere på det som styrker? Overhodet ikke. Dygtige ledere og suksessrike organisasjoner har alltid hatt fokus på de fenomener som skaper styrke, robusthet og indre drivkraft inn i løsning av oppgaver og møte med kunder.

For å gjøre begrebet ”styrker” klart, er styrker ikke det vi er gode til, ikke nødvendigvis. Styrker er det som styrker oss, det  som gir oss energi til å gjøre litt mer . Fokus for suksessrike organisasjoner er derfor å skape et samsvar mellom mål (det vi skal), ferdigheter (det vi kan) og styrker (det vi vil).

Det handler om at forstå motivasjon bedre og gjennom det se hvordan vi kan oppnå en mer bærekraftig motivasjon hos oss selv og våres kolleger. Som leder er denne motivasjonen ikke uvesentlig og analyser viser også at organisasjoner, hvor medarbeidernes styrker er i spill, opplever dobbelt så høy inntjening og 3-4 ganger bedre prestasjoner på en rekke produktivitets indikatorer. Samtidig med at medarbeiderne opplever deres arbeid som et positivt kall.

Et fokus på styrker er allikevel ikke det samme som å ignorere våres svakheter. Det er i virkeligheten det motsatte. Et fokus på styrker handler nemlig  om hvordan vi møter utfordringer med mer styrke og robusthet.

Men man må starte en plass og det er rett og slett å komme igang. Se denne video fra vår samarbeidspartner Gnist og kom i gang med å blir klokere på dine og/eller andres styrker.