Go to Top

Prosessledelse

Kreativ prosessledelse

I et prosjekt er det viktig å has fokus både på produktet og prosessen. En god arbeidsprosess øker sannsynligheten for å skape gode resultater.

Har dere behov for å gjøre utvikle nye tjenster, produkter og ideer så er en kreativ prosessfasiltor/leder nyttig å engasjere. Det er viktig å ha fokus både på prosess og produkt I et slikt arbeid. Vi opplever at menneske har lett for å gå rett til løsninger og detaljer og  I en kreativ prosess skal man hente ut nye og gode ideer og da er det f.eks viktig å bruke tid på "bli kjent" for å skape trygghet og tillit samt på selve idefasen.

Hva er oppgaven til en kreativ prosessleder

Den kreative prosesslederens oppgave er å sørge for at gruppas ressurser blir brukt til å komme fram til en løsning på utfordringen. Kreativ prosessledelse medfører blant annet å:

  • Sørge for at deltakerne blir kjent
  • Få fram en god stemning
  • Sørge for at gruppen arbeider med en hensiktsmessig problemformulering
  • Sette regler for prosessen og håndheve dem
  • Beskytte mennesker, tenkeformer og ideer.
  • Velge kreative metoder og teknikker
  • Lede den kreative prosessen
  • Hindre destruktiv atferd
  • Ivareta problemeierens interesser
  • Sørge for at problemeieren selv får bestemme

HvaHvorforHvordanHvemNårTidHvor sterkt prosesslederen styrer, avhenger av gruppas erfaring, av problemet og av metodene som brukes. Styringen er nødvendig for å beskytte mennesker og ideer og for å bryte gamle vaner. Det kan virke som en selvmotsigelse at en kreativ prosess krever strenge regler og sterk styring. Men det er nødvendig for å bryte andre sterke vaner og regler.

For trente grupper består styringen mer og mer i å velge metoder og stimuli. Prosesslederen sørger for at menneskene fungerer godt i prosessen, og han må velge og bruke metodene slik at de får fram den enkeltes ressurser. Det er derfor viktig at prosesslederen er vâr for følelser, tanker og andre signaler fra deltakerne. En av prosesslederens oppgaver er å holde tida. ( NIK)