Go to Top

Play your strenghts

Play your strenghts

En Play Your Strengths workshop utforskes egne og teamets styrker ved hjelp av Lego® Serious Play®.

En måte å forstå styrker på kan være å se dem som knapper eller kontakter, om du vil.  Def: " styrker er de knapper, som når vi trykker på dem, utløser tanker, følelser og handlinger, som styrker oss, gir oss energi, troen på oss selv og fremtiden og får oss til at føle oss ekte autentiske.”

Med Lego® Serious Play® tenker deltakerne med deres hender. Alle deltar slik  og alle har en stemme, dvs. ikke kun de verbalt sterke. Workshopen starter alltid med noen oppvarmingsøvelser, slik at man føler seg trygg i bruken av Lego®.

Les mer om Workshopen her

Det kan forut for bruken af Lego® brikkene være skapt kjennskap til såvel styrkebegrepet som til deltakernes toppstyrker. Etter oppvarmingen med Lego® brikkene kan den enkelte deltaker bygge sine toppstyrker, og etterfølgende forklare hverandre hva det er, og hvorfor de har valgt å bygge det på den måten. Erfaringen viser at man bedre husker hva ens kolleger har sagt, når man samtidig ser Lego ® modellen, som viser styrken.

Står man ved en felles utfordring kan man f.eks. bygge modellene sammen i forhold til hvordan de enkelte styrker kan bidra til løsningen av utfordringen.

Hele prosessen starter med at man bygge individuelt og senere bygger sammen som viser seg å skape stor samhørighet.