Go to Top

Lego® Serious Play®

Lego® Serious Play®

Elisabeth er sertifisert i verktøyet Lego Serious Play.

I sin essens er Lego® Serious Play® en innovativ metode designet til å forbedre innovation, prestasjon og gruppe dynamikker.

Lego® Serious Play® ble utviklet hos LEGO i samarbeid med førende forskere innenfor strategi og organisasjonsutvikling. Metoden integrerer kunnskap om:

  1. Kunnskap om om lek, hvordan og hvorfor vi leker, lærer og utvikler oss
  2. Hvordan organisasjoner utvikler og eksekverer strategier
  3. Positiv psykologi og hva som engasjerer den enkelte deltaker og dermed frisetter vedkommendes kreative potentiale

Ett av de viktigste forskningsresultater, som understøtter Lego® Serious Play® metoden og tilgangen er, at “hands-on, minds-on” læring gir en dypere, mere meningsfull forståelse af verden og dens muligheter.

En Lego® Serious Play® workshop med Trivselsagentene handler ofte om:

  • Større teamforståelse
  • Kulturforståelse
  • Innovasjonsprosess
  • Strategiprosess
  • Visjon og verdi implementering
Les mer om Workshopen her

Lego® Serious Play® begynner med antagelsen om, at svarene allerede er i rommet , og oppfordrer deltakerne til å tenke med deres hender. Alle deltar på den måten og alle har en stemme, dvs. ikke kun de verbalt sterke. Workshopen starter alltid med noen oppvarmigsøvelser, slik at alle føler seg trygge i bruken av Lego® brikkene.

Trivselsagentene har aldri opplevd en workshop hvor deltakerne i ettertid ikke begeistret. De har oppdaget nye sider av saken, av hverandre og de husker hverandres innspill langt mer enn hvis det kun hadde foregått verbalt. Hele prosessen med at man  starter med å bygge individuelt og senere bygger sammen skaper stor samhørighet.

Du kan lese mer om Lego Serious Play her: www.seriousplay.com