Go to Top

Designtenkning

Fremtidstenkende virksomheter bruker designtenkning

Å tenke som en designer medfører fokus på forandring og forbedring av produkter, men i like stor grad prosesser og metoder. Dette kaller vi designtenkning.

Mange av verdens mest fremtidstenkende virksomheter bruker designtenkning som et ledelses og utviklingverktøy. Det kan hjelpe bedriftsledere til å få det beste ut av sine ansatte, øke kreativiteten, øke vekstambisjonene og fremme strategier for innovasjon og suksess på en strukturert og ressurseffektiv måte. Designtenkning kombinerer våres mest grunnleggende behov som mennesker, med hva som er mulig når vi tar psykologien, teknologien og økonomien i betraktning.

Designtenkning som metode

Designtenkning som metode er dypt forankret i menneskelig drivkraft og skaper løsninger, som ofte oversees av de tradisjonelle metoder for problemløsning. Den designtenkning Trivselsagentene baserer sine utviklingsprosesser på, forutsetter mer nysgjerrighet, å lytte til intuisjonen og våkenhet for våre omgivelser.

I bunn og grunn krever det, at emotionelle faktorer, i langt høyere grad enn tidligere tas i betraktning og tas alvorlig.Men ingen ønsker at drive deres liv eller organisasjoner utelukkende på følelser og fornemmelse. Derfor er det et avgjørende element i designtenkning å anvende analyser, data og solid research til å foreta de rette og rasjonelle valg.

Design-thinkingDesign er og vil være en viktig plattform for innovasjon og vekst i næringslivet Design tenkning er en kreativ prosess hvor fasene kan være som følger:

  • Forstå behov og kontekst for å utfordre problemstillingen
  • Idégenerering med mange løsningsforslag
  • Eksperimentere, teste, feile, trene og prøve på nytt