Go to Top

NLP

Hva er NLP

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. Det er læren om hjernens språk og prosesser samt hvordan vi kan bruke dette til å få frem det beste i oss selv. Innenfor psykologien er det en adferdsvitenskap. NLP er et redskap til å håndtere livets utfordringer på en mer ressursfylt måte og en måte å sørge for at det ubevisste sinnet støtter oss i det vi ønsker å gjøre. NLP er verktøykassen med en rekke teknikker som gjør oss istand til å bedre vår indre og ytre kommunikasjon. Ved å se på hvordan vi tenker, bevisst og ubevisst, sammen med den følelsesmessige tilstanden i kroppen vår, skjønner vi hvordan kropp og sinn påvirker hverandre.

Nevro Nevro handler om sammenhengen mellom våre nervebaner, informasjonen vi får gjennom våre 5 sanser, og måten vi lagrer informasjon på. Bare en liten del av informasjonen kommer til det bevisste sinn. Forsking viser at vi i løpet av en dag har ca. 60-70 000 tanker. Derfor filtreres informasjonen ved at vi utelater, forvrenger og generaliserer det ser, hører, føler, smaker og lukter.
Lingvistisk Språket vi bruker beskriver og kategoriserer vår verden for å gi mening til våre erfaringer. Gjennom språk, kroppsspråk, stemmeleie, hastighet, volum etc. uttrykker vi hva vi tenker i kommunikasjon med andre og oss selv, bevisst eller ubevisst.
Programmering Gjennom egne opplevelser og erfaringer lagrer vi indre bilder og følelser som påvirker våre tilstander på hensiktsmessige eller uhensiktsmessige måter. Vi blir styrt av våre ”programmer” som enten gir oss ressurser eller tapper oss for energi. Gjennom enkle NLP-teknikker kan vi ”omprogrammere” oss selv for å oppnå de tilstandene vi ønsker.

Ved å trene NLP vil du tilegne deg evnene til

  • Å bli mer motivert
  • Å få økt bevissthet om, og forbedre din kommunikasjon og relasjon med andre, verbalt og non-verbalt
  • Å få større selvtillit
  • Å realiser mer av ditt virkelige potensiale
  • Å kunne bruke språket mer tydelig og presist
  • Å lære hvordan du skaper positive endringer for deg selv og andre
  • Å kunne lære deg å styre dine tanker og mestre dine følelser
  • Å bli mer fleksibel og løsningsorientert

Selve grunnprinsippene i NLP er modellering. Modellering er læren på hvordan mennesker skaper resultater og deretter adopterer deres adferd og tankesett, for å på den måten å hente frem det beste i mennesker.

NLP Frontfigurer

Les om Richard Bandler i Wikipedia Les om John Grinder i Wikipedia Les om Milton Erickson i Wikipedia Les om Virginia Satir i Wikipedia

NLP Forskning

NLP Research og artikler NLP Community