Go to Top

Build and Share

Bygg & Del – et prosessverktøy

Våre danske samarbeidspartnere i selskapet Gnist har utviklet dette prosess verktøyet. Bygg & Del er en prosess metode som bygger på teori, forskning og anvendelse innen positiv psykologi og narrative (LINK TIL WIKIPEDIA) praksis. Den brukes i grupper og organisasjoner og gir en dypere, mer meningsfull forståelse av emner spesielt relatert til motivasjon, fleksibilitet og engasjement.

Bygg & Dele utdyper refleksjonsprosessen og støtter en effektiv dialog - for alle i gruppen . Dette gjøres ved å stille reflekterende spørsmål , men i stedet for å svare på disse spørsmålene på den tradisjonelle måten , bygger deltakerne sine svar i for eksempel LEGO ® og forteller/deler ved å bruke metaforer og fortellinger de selv har skapt .

Bygge & dele bygger på en 3 trinnsprosess

  1. Definere det gruppen vil undersøke, finne svar på
  2. Deltakerne bygger
  3. Deltakerne reflekterer, viser frem sine modeller og deler sine historier

En Bygge & Dele workshop har som mål å tilføre kunnskap og skape forståelse  for den individuelle og kollektiv samhandling gjennom et positiv psykologisk filter. Den er basert på verktøyet Lego ® Serious Play ®, som er utviklet av Lego ® Company i 1999.

Les mer om Workshopen her

Mer om Metoden kan leses her