Go to Top

4MAT

4MAT: Hva er det?

4MAT er en internasjonal anerkjent prosessmodell som anvendes i hele verden.

Trivselsagentene er sertifisert som 4mat prosessfasilitator og anvender 4mat aktivt i alle utvikling og læringsprosesser. (undervisning, medarbeiderutvikling, lederutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling). Trivselsagentene bruker også 4MAT  i konkrete prosesser hvor vi arbeider med styrkebasert utvikling og medarbeiderdrevet innovasjon

Styrk trivselen og arbeidsgleden

I enhver organisasjon er utvikling og læring baseret på god og suksessfull kommunikasjon viktig for den generelle motivasjon, trivsel og arbeidsglede. Også fastholdelse og tiltrekning av dyktige medarbeidere er  påvirket av disse områder.

Innsikt i 4MATs læringsstiler skaper en felles referanseramme, et utgangspunkt som skaper grobunn for mer dynamikk i utvikling, læringssituasjoner og kommunikasjon.

Skap bedre resultater

Læring, utvikling og kommunikasjon som fremmer  forståelse for hverandres forskjelligheter, gjensidig respekt og konstruktiv dialog - styrker samarbeidet, virksomhetenes generelle image/tiltrekningskraft og dermed også resultatene

Utvikling av virksomheten

Da 4MAT metoden både inneholder en prosessmetode og en typologi kan den dekke mange av virksomhetens utviklingsområder. Eksempelvis er den velegnet som utgangspunkt for teamutvikling, individuell utvikling, lederutvikling og utvikling med fokus på helt konkrete områder som eks. salg, service og produktutvikling. Den felles referanserammene skaper  grobunn for bedre trivsel, forståelse og samarbeid på tvers av organisasjonen.

Den komplette 4MAT Modell

Når elementene og teoriene for oppfattelse, prosess, læringsstiler/ kommunikasjonstyper og hjernehalvdeler kombineres har vi rammen for den komplette 4MAT modell. Modellen understøtter alle læringsstiler og kommunikasjonstyper, idét den tar utgangspunkt i både høyre og venstre hjernehalvdelsstrategier innenfor de fire fasene av lærings- og kommunikasjonsprosessen:

  1. Å skape mening
  2. Å konseptualisere
  3. Å utvikle ferdigheter, prøve og finjustere dem (forankre ny læring)
  4. Å bruke  ferdighetene og perspektiver dem

 

Læringsstiler hos mennesker og organisasjoner

Læringsstiler hos mennesker og organisasjoner

Eksempler på områder dere kan utvikle med bruk av 4MAT modellen er:

  • Kommunikasjon
  • Ledelse
  • Læring/Undervisning
  • Møter
  • Salg
  • Service

Bakgrunn

4MAT™ metoden er utviklet av Dr. Bernice McCarthy 
i 1979. Metoden bygger på 30 års erfaring og forskning, og er en unik samling og sammenkobling av teorier om mennesker og kommunikasjon. Metoden er under konstant utvikling av Bernice McCharthy selv og hendes dedikerte medarbeiderteam hos About Learning 
i Chicago, USA.

Du finner våre 4Mat kurs under fanen kurs. 
Vil du lese mer om 4Mat så kan du ta en titt her: www.4mat.dk eller hos www.4mat.no

Tekst på denne siden er delvis hentet fra www.4MAT.dk