Go to Top

Metoder

Gode og varierte verktøy

Vi har en stor verktøykasse med gode og varierte verktøy og vår arbeidsform er prosesskonsultasjon. Vi henter innsikt fra positiv psykologi og Appreciative Inquiry kombinert med kreative prosessverktøy og deltakende metoder  som  Action Learning  "høre og gjøre" for å skape de beste resultater med våre kunder. Vi bruker de samme metoder og verktøy i vårt arbeid både i næringslivet og i skolen

Vi designer alle utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Vår rolle er blant annet å tydeliggjøre hvilke metoder som kan benyttes for å nå ønskede mål og resultater. Utviklingsprosjekter må være ledelsesstyrt med tydelige forventninger om grad og type involvering og medvirkning fra medarbeidere og ledere. Arbeidet må ta utgangspunkt i reelle utviklingsbehov. Vi opplever at en blanding av erfaringsbasert og forskningsbasert læring er effektfullt.

Vår læringsmetode

  1. Bevisstgjøring/refleksjon
  2. Kunnskapstilførsel  ( teori og erfaringsbasert)
  3. Implementering og forankring
  4. Trening og repetering

Vi har erfart at læring over tid gir best resultat. Etablering av Interne akademi hos flere av våre kunder hvor man modulvis tilegner læring over tid og med flere gjerne korte moduler har så langt vært en suksess. Deltakerne får tid til å ta innover seg ny kunnskap, de holder kunnskapen “varm” og får bearbeidet læring gjerne gjennom blant annet øvelser “lekse” som skal utføres imellom modulene.

 Vi mennesker lærer på forskjellig måte og skal ny kunnskap og endring av tanke/handle mønstre læres så tar vi  bruker vi visuelle og kreative verktøy ..Nettopp på grunn av nevnte har vi også sertifisert oss på læringsverktøyet 4MAT

Ikke MER men BEDRE

Vi tror ikke bare på mer utdannelse, mer utvikling eller mer innovasjon, men bedre utdannelse, bedre utvikling og bedre innovasjon. Vi tror at resultater som skal være holdbare, ikke skapes ved å utvikle eller gjøre ”mer” men derimot om å  gjøre noe ”bedre”. Den tilgangen fordrer nyskjerrighet, originalitet og kanskje det viktigste av alt en dialog . Business as usual går ikke, da fokus konstant er rettet mot forbedringer i fellesskap. Et av de mest grunnleggende behov for innovasjon er en organisasjon, som ikke bare kun er villig til å lære men som i praksis drives fremover uti fra  prinsippet om at læring er avgjørende for deres innovasjon

Høre og Gjøre

Forskning viser at når vi bruker fysiske gjenstander som bl.a. kort, figurer eller LEGO i diskusjoner om abstrakte fenomen som visjoner, mål, utviklingsbehov og personlige styrker og verdier så stiger sannsynligheten for verdifulle innsikter og ærlige og utbytterike diskusjoner. Dette utløser nye perspektiv.

Når alle deltakere i en prosess har en fysisk gjenstand foran seg, en gjenstand som representerer noe de mener er viktig, vil de allerede innen diskusjonen starter ha en større følelse av å ha bidratt. Bokstavlig og i overført betydning er alles ideer kommet på bordet og deltakerne starter diskusjonen på et bedre og mer likt grunnlag. Det er klart annerledes enn de mange diskusjoner og møter, hvor en dominerede person ofte avklarer de vesentligste poeng i oppstarten, hvorpå samtalen fortsetter derfra. Derfor er det viktig å finne og utvikle verktøy som muliggjør en konkrete tilgang til abstrakte fenomen. Det betyr helt konkret at vi i alt fra foredrag til lengre prosesser har med verktøy som styrkekort, bildekort,  LEGO m.fler.  Les mer om suksesskriterier mht. hvorfor vi skal bruke lek i læringenn her: 3 sukesskriterier 

Hjerneforskning underbygger tilgangen

Vi dyrker denne aktive og konkrete tilgang til utvikling ved at utnytte  hånd-hjerne forbindelsen, som forskning underbygger effekten av. Hjerneforskning viser nemlig at hukommelse og læring kraftig økes, når vi bruker våres hender til å påvirke den fysiske verden. Den logikk og de begrensninger, som er forbundet med veldesignede produkter skaper forutsetningene som støtter de mentale prosesser, som er forbundet med læring og utvikling. Hjerneforskere kaller denne prosess for hjernereduksjon av tenkeprosesser” idet den reduserer mengden av ting hjernen skal forholde seg til ved at det fysiske produkt samler flere tankeprosesser i en gjenstand.  ( tekst hentet fra vår samarbeidspartner www.gnist.com)

 Is it possible to change people’s behaviour by making it fun to do the right thing? Creativity + fun = Change