Go to Top

Undervisning

Engasjement gjennom å høre og gjøre

Vi har i flere år hatt faste undervisningtimer samt vært gjesteforeleser ved forskjellige skoler. Vi  tilbyr undervisning i følgende tema:

 • Prosess og prosjektledelse (entreprenørskap)
 • Personlig vekst og styrkebasert utvikling
 • Styrkebasert og kreativ lederutvikling
 • Kreativitet og innovasjon
 • Nettverksbygging
 • Trivsel og arbeidsglede
 • Kommunikasjon og samspill
 • Struktur og tidsbruk
 • Markedsføring og merkevarebygging

Undervisningsmetode

Vi har en stor verktøykasse med gode og varierte verktøy og vår  arbeidsform er "høre og gjøre".  Vi henter innsikt fra positiv psykologi og appreciative inquiry kombinert med kreative prosessverktøy og deltakende metoder.

Høre og Gjøre

 1. Bevisstgjøring/refleksjon
 2. Kunnskapstilførsel   (teori og erfaringsbasert)
 3. Implementering og forankring
 4. Trening og repetering

Vi mennesker lærer på forskjellig måte og skal ny kunnskap og endring av tanke/handle mønstre læres så tar vi  bruker vi visuelle og kreative verktøy. Nettopp på grunn av nevnte har vi også sertifisert oss på læringsverktøyet 4MAT 

Styrkebasert utviklingsarbeid

I alt vårt utviklingsarbeid ønsker vi å rette fokus på det som styrker oss. For å gjøre begrepet ”styrker” klart:  styrker ikke nødvendigvis det vi er gode på, ikke nødvendigvis. Styrker er det som styrker oss, det som gir oss energi til å gjøre litt mer og styrken i det er at man har det bedre med seg selv. Det handler om at forstå motivasjonen bedre og deretter se hvordan vi oppnår en bedre bæredyktig motivasjon hos oss selv og våres kolleger. for de suksessfulle organisasjoner er å skape balanse mellom mål (det vi skal), ferigteder (det vi kan) og styrker (det vi vil). Et fokus på styrker er  ikke det samme som å ignorer våres svakheter. Det er i virkeligheden det motsatte. Et fokus på styrker handler  om hvordan vi møter utfordringer med mer styrke og robusthet.  Se filmserien om Styrkspotting fra vår danske samarbeidspartner Gnist

Bruk av fysiske verktøy

Forskning viser at når vi bruker fysiske gjenstander som bl.a. kort, figurer eller LEGO i diskusjoner om abstrakte fenomen som visjoner, mål, utviklingsbehov og personlige styrker og verdier så stiger sannsynligheten for verdifulle innsikter og ærlige og utbytterike diskusjoner. Dette utløser nye perspektiv.

Når alle deltakere i en prosess har en fysisk gjenstand foran seg, en gjenstand som representerer noe de mener er viktig, vil de allerede innen diskusjonen starter ha en større følelse av å ha bidratt. Bokstavlig og i overført betydning er alles ideer kommet på bordet og deltakerne starter diskusjonen på et bedre og mer likt grunnlag. Det er klart annerledes enn de mange diskusjoner og møter, hvor en dominerede person ofte avklarer de vesentligste poeng i oppstarten, hvorpå samtalen fortsetter derfra. Derfor er det viktig å finne og utvikle verktøy som muliggjør en konkrete tilgang til abstrakte fenomen. Det betyr helt konkret at vi i alt fra foredrag til lengre prosesser har med verktøy som styrkekort, bildekort,  LEGO m.fler.

Hjerneforskning underbygger tilgangen

Vi dyrker denne aktive og konkrete tilgang til utvikling ved at utnytte  hånd-hjerne forbindelsen, som forskning underbygger effekten av. Hjerneforskning viser nemlig at hukommelse og læring kraftig økes, når vi bruker våres hender til å påvirke den fysiske verden. Den logikk og de begrensninger, som er forbundet med veldesignede produkter skaper forutsetningene som støtter de mentale prosesser, som er forbundet med læring og utvikling. Hjerneforskere kaller denne prosess for hjernereduksjon av tenkeprosesser” idet den reduserer mengden av ting hjernen skal forholde seg til ved at det fysiske produkt samler flere tankeprosesser i en gjenstand.  (Gnist.com)

Les mer under Metoder