Go to Top

Mentorordning

 Mentorordning for unge talenter

mentorVi har en grunnleggende tro på unge talenter. Vi ønsker å nå de unge talentene på et tidlig stadium i deres karriere, og hjelpe dem å lykkes med å finne sine styrker og mål så effektivt som mulig.

 I 2011 underviste vi ved BI Stavanger sitt mentorprogram ( 4 moduler) og i 2012 og 2013 ved Norges Hotellhøgskole ( 3 moduler). Vi underviste studentene i blant annet de 5  "fag" som næringslivet etterspør.

En mentorordning skal være et tilbud for å opprette kontakt med nye personer og derved kunne bygge nye nettverk, som skal bidra til ny kunnskaps- og erfaringsutveksling. Målet er at det skal gi fordeler for både mentor og adept.

Ønsker dere å etablere en mentorordning ved deres skole så ta kontakt, vi kan hjelpe dere med å  konseptualisere, undervise og fasilitere.

Mer informasjon om mentoring kan du finne på Wikipedia