Go to Top

For lærere og administrasjon

Foredrag, kurs og workshop

"Take the attitude of a student, never be too big to ask questions, never know too much to learn something new" 

Vi  har utviklet ett knippe foredrag, kurs og workshop for lærere og skolens administrasjon. Utover disse utvikler vi nevnte tjenester etter kundens ønsker og behov, da innenfor viste temaområder.

Styrkebasert utviklingsarbeid

I alt vårt utviklingsarbeid ønsker vi å rette fokus på det som styrker oss. For å gjøre begrepet ”styrker” klart:  "styrker er ikke nødvendigvis det vi er gode på. Styrker er det som styrker oss, det som gir oss energi til å gjøre litt mer. Det handler om at forstå motivasjonen bedre og deretter se hvordan vi oppnår en bedre bæredyktig motivasjon hos oss selv og våres kolleger. "De suksessfulle organisasjoner  skaper balanse mellom mål (det vi skal), ferdigheter (det vi kan) og styrker (det vi vil). Et fokus på styrker er  ikke det samme som å ignorer våres svakheter. Det er i virkeligheden det motsatte. Et fokus på styrker handler  om hvordan vi møter utfordringer med mer styrke og robusthet.  Se filmserien om Styrkspotting fra vår danske samarbeidspartner Gnist:

 

Foredrag

 • Tenn gnisten og tren den kreative muskel
 • Hva skaper en god arbeidsplass og hva er arbeidsglede
 • Den indre motivasjon og PERMA en kilde til trivsel

Kurs

Våre kurs har varighet fra 2,5 timer opptil flere dager.

1. Den Kreative verktøykasse
Hva kan du gjøre for å få elevene/studentene til å skape et kreativt og trivelig lærings/klassemiljø. Hvilke oppgaver og verktøy kan du bruke.

2. Den kreative, innovative og styrkebaserte klasseleder (og skoleleder)
Vi ser på hvilke ingredienser som fremmer kreativitet og styrkebasert utvikling. Verktøy: Styrkekort og Lego

3. Nettverksbygging er det nødvendig?
Hva er nettverksbygging og hvorfor er det viktig både for lærere og elever/studenter. Kan et nettverk utenfor skolen være til nytte for deg som lærer? Erfaringsoverføring og læring.

5. Hva skaper en god arbeidsplass og hva er arbeidsglede
Hva kan du gjøre og hva kan din arbedeidsgiver gjøre for å skape en bedre arbeidsplass og økt arbeidsglede

6. Styrkespotting
Let etter det som styrker deg, dine kolleger og dine elever/studenter

7. Kommunikasjons og samspill
Indre, nonverbale og verbale kommunikasjon.
Verktøy: Duplo. Se film om temaet her

8. De 4 læringsformer - 4 MAT metode

Vi ser på:

 • De fire læringsstilene. Verktøy: Læringsstilindikator ( test)
 • Forstå hvordan din stil påvirker andre stiler.
 • Bruke 4MAT modellen for å skape læringsopplevelser.
 • Hvordan engasjere hver elev/student i opplevelsen.
 • Skape ditt eget læringsdesign
 • Se youtube filmen fra den danske Rydhave efterskole som har innført 4 MATmodellen
  http://www.youtube.com/watch?v=qPV3iWtvR_I

9. "5 fag" fra næringslivet hvor vi ser på:

 • Selvledelse/utvikling
 • Kreativitet
 • Kommunikasjon/samspill
 • Nettverksbygging
 • Tidsbruk/struktur

Workshop

Hva med å sette av en hel dag, samle alle ansatte, løfte blikket og tenke nye tanker/ideer for om mulig utvikle en enda bedre skole og om mulig et enda bedre teamarbeid. En Lego® Serious Play® workshop med Trivselsagentene handler ofte om:

 • Hva betyr det å være en lærende skole ( en kreativ/innovasjons prosess)
 • Større teamforståelse
 • Kulturforståelse
 • Mål og Strategiprosess
 • Visjon og verdi implementering

Mer informasjon om nevnte metode, se her:  Metoder

Ta kontakt med Elisabeth for mer informasjon på mobil 90534003 eller mail elisabeth@trivselsagentene.no