Go to Top

For elever og studenter

Læring fra næringslivet

Kurs

5 fag fra næringslivet

Vi har utviklet vår egen kursserie som har fått overskriften :  5  "fag" fra næringslivet ,  disse kursene inneholder tema som vi opplever næringslivet etterspør og som veldig mange elever/studenter ikke har nok kunnskap om når de kommer ut av skolen.   Kursrekken inneholder følgende tema:

  • Selvledelse/utvikling
  • Kreativitet
  • Kommunikasjon/samspill
  • Nettverksbygging
  • Tidsbruk/struktur

Annet

Les gjerne under fanen Karriererådgivning  samt gjerne om styrkeutvikling og styrkekort under metoder

Uttalt av studenter om vår undervisning

" Du er positiv, inspirerende, lærerik, strålende, tankevekkende, morsom og livlig."  Hanne

" Du oser av iver og entusiasme og man kan ikke unngå å bli smittet av ditt herlige humør." Pål

"Jeg er stolt av å ha en slik lærer som deg, du er lyttende, streng, ærlig og veldig positiv." Tuva

Styrkebasert utviklingsarbeid

I alt vårt utviklingsarbeid ønsker vi å rette fokus på det som styrker oss. For å gjøre begrepet ”styrker” klart:  styrker ikke nødvendigvis det vi er gode på, ikke nødvendigvis. Styrker er det som styrker oss, det som gir oss energi til å gjøre litt mer og styrken i det er at man har det bedre med seg selv. Det handler om at forstå motivasjonen bedre og deretter se hvordan vi oppnår en bedre bæredyktig motivasjon hos oss selv og våres kolleger. for de suksessfulle organisasjoner er å skape balanse mellom mål (det vi skal), ferigteder (det vi kan) og styrker (det vi vil). Et fokus på styrker er  ikke det samme som å ignorer våres svakheter. Det er i virkeligheden det motsatte. Et fokus på styrker handler  om hvordan vi møter utfordringer med mer styrke og robusthet.  Se filmserien om Styrkspotting fra vår danske samarbeidspartner Gnist: