Go to Top

Karriererådgivning

Endring, utvikling, vekst og valg?

Stiller du deg selv noen av spørsmålene nedenfor så kan  karriererådgivning være noe for deg.

 • Jeg er usikker på utdanningsretning og yrkesretning
 • Jeg lurer på hva mine styrker er og vil gjerne ha mer fokus på dem
 • Jeg vil fokusere på det som motiverer og inspirerer meg
 • Jeg vil gjerne lære mer om de forskjellige bransjer i næringslivet
 • Jeg vil gjerne lære hvordan man bygger nettverk
 • Jeg vil gjerne lære hvordan jeg kan sette opp en CV og en jobbsøknad
 • Jeg vil gjerne lære hvordan jeg kan markedsføre og selge min kompetanse og mine styrker/egenskaper.
 • Jeg lurer på hvilken type jobb jeg skal søke

I våre samtaler retter vi sammen fokus på

 • Erkjennelse av nå-situasjonen "bevisstgjøring"
 • Hva ønsker du, og hva hindrer deg i å nå dine ønsker?
 • Hva er dine styrker og hvordan utnytte ditt fulle potensiale?
 • Hva er din motivasjon?
 • Hvem er i ditt nettverk og hvordan kan du nytte dette?
 • Hvordan bli mer tydelig og klar?
 • Hvordan er din balanse mellom skole, jobb og fritid?
 • Hvor henter du din energi ? "fylle tanken"
 • Hva er mot og hvordan finne ditt mot?
 • Hvordan finne dine verdier?
 • Hvordan finner du riktig posisjon – å være velgende kontra å være offer?
 • Hvordan selge deg selv – skrive søknad – hva er viktig i intervjuet?

Varighet

Timene gjennomføres i en til en samtale og det gis oppgaver som skal utføres mellom hver møte. Første time vil ha en varighet på 90 minutt og de påfølgende timer på 60 minutt.

Lurer du på noe så ta kontakt med Elisabeth på telefon 90534003