Go to Top

For rådgivere

Kurs

" If you want people to be passionate and dedicated to their work, that work must connect with who they are(character) and not only with what they can do ( talent)." Dr. Neal Mayerson

Styrkebasert utvikling

Ønsker du å arbeider med styrkebasert utvikling i dine rådgivningssamtaler ? Tror du at med dette fokus og nevnte verktøy så vil elevene/studentene oppnå større bevissthet/innsikt i seg selv og andre ? Tror du at resultatet av et slikt fokus også kan gi elever/studenter bedre og økt kontroll over sine egne planer, mål og sikre en effektiv, god, energirik og målrettet studiehverdag?  Er svaret JA så vil et styrkebasert utviklingsfokus være det rette for deg og dine samtaler.

Styrkekort

Vår danske samarbeidspartner har sammen med University college Lillebælt utviklet verktøyet Styrkekort. Disser er utarbeidet til bruk i "utdannelsesverden" og er spesielt tenkt som et redskap til dialog rundt utdannelsesvalg.

Utgangspunktet er at det styrker oss å rette fokus på et ressursorientert utgangspunkt istedenfor å fokusere på det som mangler (det vi ikke liker). Å ta utgangspunkt i sine styrker, blir bevisste disse og bli bedre til å bruke dem i forskjellige sammenheng viser at det øker trivsel, man lærer bedre, man blir bedre til å møte den utviklingsprosess som det er når man f.eks. skal velge utdannelsesretning.

Kjøp av kort og verktøy til styrkebasert utviklingsforløp

Kurs og kort kan dere få ved å kontakte Trivselsagentene. Vi er den Norske hovedleverandør på disse elev/stundente settene med styrkekort. Det er også mulig å kjøpe disse kortene fra oss eller direkte fra vår Danske samarbeidspartner www.gnist.com. Hos dem finner du også andre verktøy til bruk i styrkearbeidet.

Andre kurs

Se  kurset: 5 fag fra næringslivet  

Dette kurset rettes fokus på områder som næringslivet etterspør og som mange elevene/studentene viser seg å ha  lite kunnskap om. Ønsker du som rådgiver å hente kunnskap om disse "fag" områdene så ta kontakt for mer informasjon.

Se kurset: 4 MAT  

Dette kurset vil hjelpe deg til å forstå samt "lese" de forskjellige personligheter du møter i dine samtaker. Lær om de 4 forskjellige lærestiler/kommunikasjonsstiler og bli om mulig enda bedre til å "lese" dine elever/studenter.

SE ellers under kurs for lærere og administrasjon