Go to Top

I skolen

Samarbeid mellom skole og næringsliv

Trivselsagentene har de siste 10 årene arbeidet både i skolen og i næringslivet og den kombinasjonen synes vi er spennende. Vil du lese mer om hvilket arbeid vi har utført og hva vi gjør i skolen, les her

Et godt samspill mellom skole og næringsliv skaper mange positive effekter. Vi opplever gjennom vårt arbeid at det skjer spennende læring/erfaringsoverføring mellom de to aktører.  Det er ikke bare nyttig men faktisk nødvendig at dette samarbeidet utvikles og styrkes.

Skolen har  har i mange år hatt et  teori-analytisk perspektiv  hvor kunnskap er noe man har og som er eiet av hvert enkelt individ. Nå leser vi og opplever at det åpner seg en retning mot  et mer prosess- praksisperspektiv, som legger vekt på at kunnskap er praktisk og noe man gjør.  Trivselsagentene tror på en god balanse mellom disse to perspektiv og skal man lykkes med denne balansen så vil det være helt nødvendig med et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv.

Vi opplever i dag raske endringer i arbeidslivet, denne endringen fører blant annet til et kontinuerlig behov for mer kreativitet og innovasjon i bedriftene. For å møte denne utviklingen kreves endring i organisasjonsutvikling, ledelse, arbeidsmåter og strategier. Dette gjelder selvsagt ikke bare for næringslivet, det gjelder i like stor grad også for skolen. Vi vil i fremtiden ha behov for en skole som utdanner mennesker som  kan teori / analyse MEN like viktig vil det være  å fremme individets fantasi, kreativitet og innovasjons egenskaper. Dette er noe samfunnet og næringslivet behøver i dag og i fremtiden. Les om Generasjon Y

Vi liker tankene og teoriene til den  Engelske professor Sir Ken Robinson ( professor i pedagogikk) som 1988 ledet blant annet en nasjonal komite  i kreativitet, utdanning og økonomi  for de Engelske myndigheter,  noe som førte til bred anerkjennelse og innflytelse verden rundt. En av hans mange kjente taler  beskrives i filmen " Changing Education Paradigms" som du finner her

Styrkebasert utviklingsarbeid

I alt vårt utviklingsarbeid ønsker vi å rette fokus på det som styrker oss. For å gjøre begrepet ”styrker” klart:  styrker er ikke nødvendigvis det vi er gode på.  Styrker er det som styrker oss, det som gir oss energi til å gjøre litt mer og styrken i det er at man har det bedre med seg selv. Det handler om at forstå motivasjonen bedre og deretter se hvordan vi oppnår en bedre bæredyktig motivasjon hos oss selv og våres kolleger. for de suksessfulle organisasjoner er å skape balanse mellom mål (det vi skal), ferdigheter (det vi kan) og styrker (det vi vil). Et fokus på styrker er  ikke det samme som å ignorer våres svakheter. Det er i virkeligheden det motsatte. Et fokus på styrker handler  om hvordan vi møter utfordringer med mer styrke og robusthet.  Se filmserien om Styrkspotting fra vår danske samarbeidspartner Gnist.

Entreprenørskap

Vi er overbevist om at entreprenørskap i utdanning er kommet for å bli og utvikles. Vi samarbeider i dag med UE Rogaland   mht et lederakademi som vi nå har gjennomført i to år. Et lederakademi på 4 moduler for UB ledere.  Det er utrolig motiverende å møte morgendagens ledere gjennom dette programmet. Vi ser at den kunnskapen elevene tilegner seg gjennom UE s program er etterspurt i næringslivet. Arbeidsgivere jakter på talenter som kan omsette kunnskap til verdier. Vi samarbeider med  UE Rogaland blant annet fordi deres oppgave er sammenfallende med våre verdier, som er kreativitet, innovasjon, arbeidsglede, trivsel og samhold.  Foruten nevnte er Elisabeth mentor for Studentbedriften Sandkassen Reklamebyrå

Bidragsyter

Vi ønsker i tiden fremover å delta i det pågående arbeid om et bedre og tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi arbeider daglig med de "ingredienser" som fremmer  kreativitet og innovasjonsevnen og vi deler gjerne av vår kunnskap, våre erfaringer og vårt store nettverk både fra skolen og i næringslivet.