Go to Top

Entreprenørskap

Gjennom kreativitet og innovasjon
skapes utvikling og vekst

“The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity” – Peter Drucker

I Trivselsagentene så brenner vi veldig for Entreprenørskap. Vi er selv grundere og har to ganger etablert eget bedrift.
Vi har et godt og inspirerende samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Rogaland hvor vi hvert år gjennomfører et Lederprogram for de unge UB lederne (se info under). I tillegg er Elisabeth mentor for Studentbedriften: Sandkassen reklamebyrå 

Prosessledelse i team er en av spesialitetene hos oss. Vi har i mange år undervist i prosess faget samt arbeidet tidvis som kreative prosessledere . Blant annet har Elisabeth undervist i 6 år på Norges Kreative Høyskole i faget Prosess som omhandler hele forløpet i en prosess, det er den samme type prosess en Ungdoms/studentbedrift gjennomgår i sitt forløp. Se prosessmodell nederst på denne på side.

Vi har de to siste årene gjennomført et Lederutviklingsprogram for UB ledere  hos UE Rogaland.  Det består av 4 samlinger  med følgene moduler:

  1. Ledelse   (selvledelse og kreativ ledelse)
  2. Ledelse (styrkebasert utvikling/ledelse og teamutvikling)
  3. Ledelse (prosessledelse og gjennomgang av prosessverktøy)
  4. Kommuikasjon, samspill og nettverksbygging

Hør hva daglig leder i UE Rogaland Vibeke Lycke sier om programmet her: 

Kurs for entreprenørskapslærere

1. Prosessledelse og den kreative verktøykassen – Prosessforløpets 4 faser

- Vi gjennomgår alle 4 faser i prosessen (Forming, storming, norming, performing, adjourning) og du får kunnskap om  tilhørende kreative verktøy

 -Du lærer om prosessledelse som blant annet omhandler det å lede mennesker gjennom den fire trinnsprosessen mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse/medvirkning, skaper eierskap og utløser kreativitet fra alle involverte. Du blir bevisst dine egne ferdigheter, styrker og utviklingspoteniale som prosessleder. I  et prosjekt er det viktig å has fokus både på produktet og prosessen. En god arbeidsprosess øker sannsynligheten for å skape gode resultater.

Verktøy

Vi bruker i fase 1 blant annet vårt styrkeverkøy "styrkekortstokk" for at du og teamet skal bli godt kjent med egne og de andres styrker. Videre henter vi flere av våre verktøy fra Prosjekthåndboka som er skrevet av våre tidligere kolleger Jonas Aakre og Henriette Charning. De er begge idag tilknyttet skolen Emergence School of Leadership

2. Nettverksbygging

Nettverksbygging defineres gjerne som "summen av alle relasjonene en bedrift/menneske har. Slik sett har alle  et nettverk - alle har kolleger, familie, venner, leverandører, samarbeidspartnere og kunder. Vi snakker om de sosiale og de digitale nettverk. Det er mye fokus på personlig nettverk i næringslivet.

Vi er alle endel av et nettverk og i den forbindelse så må vi lære oss hvordan vi kan/bør manøvrere oss best mulig. Nettverk er kilde til makt og konflikt, men også til samarbeid og gjensidig utvikling. Det  er av stor nødvendighet at elevene/studentene i entreprenørskapsfasen lærer seg hvordan de skal forholde seg profesjonelt til nettverk og nettverksbygging. Her kan du lese mer om "Nettverk i business"

Tema på dette kurset er blant annet:

  • Hva er nettverksbygging? er det viktig for deg som lærere ? for elevene/studenten?
  • Hvordan bygge nettverkskart
  • Hvilke muligheter og begrensninger representer ditt nettverk?
  • Hvordan kan du bygge og utvikle dine relasjoner slik at din bedrift lykkes?
  • Sett opp en handlingsplan for nettverksbygging
  • Lag en konkret undervisningstime med fokus på nettverksbygging

Metode

Vi tilpasser og skreddersyr våre metoder etter kunde, oppdragsbeskrivelse og tema. Ler mer om metoder under fanen Metoder

Flere kurs se fanen for lærere

Entreprenørskap er læren om hvordan man evner å utnytte tilgjengelige resurser og verdier og hvordan sammenføyer disse på en ny og mer risiko eliminerende måte slik at det etableres, utvikles og formidles en ny organisasjon som følge av en identifisert mulighet.