Go to Top

Workshop

Prosesser som tilpasses den enkelte kunde

Trivselsagentene har lang erfaring i å gjennomføre prosesser.  Felles for disse er at vi sammen  drøfter utfordringer samt målet med  prosessen. Våres mål er å skape utvikling og vekst med fornøyde ledere/ansatte, oppnå økte prestasjoner som igjen skal resultere i bedre resultater – som varer.  Involvering av deltakerne er viktig rett og slett fordi vi ønsker at de skal få  et aktivt eierskap til prosessen.

Metode

Forskning viser at når vi bruker fysiske gjenstander som bl.a. kort, figurer, tegning, Duplo eller LEGO i diskusjoner om abstrakte fenomener som visioner, mål, utviklingsbehov og personlige styrker og verdier så stiger sannsynligheten for verdifulle innsikter og ærlige og utbytterike diskusjoner. Muligheten som de fysiske gjenstander gir hjernen til å tenke på nye måter utløser nye perspektiv. Les mer under metoder 

Vi tilbyr:

Workshop: Lego® Serious Play®

Lego® Serious Play® en innovativ metode designet til å forbedre innovation, prestasjon og gruppe dynamikker.

Les mer

Workshop: Play Your Strengths

I en Play Your Strengths workshop utforskes egne og teamets styrker ved hjelp af Lego® Serious Play®.

Les mer

BUILD and SHARE

Build & Share is a group facilitation method that builds on theory, research and application within positive psychology and narrative practices.

Read more