Go to Top

Teamutvikling

Teamutvikling – fra en gruppe til high performace kreative team

Teamutvikling handler om hvordan medlemmene av teamet kan hjelpe hverandre til å nå et felles mål gjennom samhandling og god kommunikasjon. Et team jobber godt sammen dersom deltakerne får muligheten til å bidra med det de er gode til, og hvor de opplever lyst og motivasjon. Det handler om å hente ut potensiale for styrker, utvikling, kreativitet, prestasjoner og innovasjon. Eierskap til prosessen hos de involverte er nødvendig. .Vi må se og hente ut de gode egenskapene hos hverandre, bygge dem opp og utvikle dem til eminente ferdigheter. Et godt team presterer bedre enn summen av individuelle ferdigheter og teambygging handler blant annet om å innse at vi trenger hverandre. For å bygge et godt team må man se hvilke biter man har å jobbe med, utvikle og tilpasse disse og sette dem sammen på en måte som gjøre at de blir en dynamisk, velfungerende enhet.

En god arbeidsprosess med et optimal team øker sannsynligheten for for å skape gode resultater!

Vellykkede temutviklingsprosesser karakteriseres gjerne ved at det er etablert en positiv kultur hvor alle deltakere føler seg trygge mht å dele egne erfaringer og kunnskap, gi og ta i mot tilbakemeldinger samt at de har et bevisst ønske om og vilje til å bidra til egen og andres utvikling.

T ogether
E veryone
A chieves
M ore

Suksessnøklene til de beste team:

  1. Teamdeltakernes evner, ferdighet og styrker
  2. Konstruktive og produktive relasjoner
  3. Deltakernes evne til å se og løse utfordringer
  4. Godt lederskap
  5. Klare mål og rammer
  6. Entusiasme og begeistring

80/20

Undersøkelser viser at nye team bruker 80% av sin totale energy på relasjonsspørsmål (prosess). Det betyr at kun 20% av energien benyttes på faktiske arbeidsoppgavene (produksjon). Et fullt utviklet team bruker derimot 80% av sin totale energi på arbeidsoppgavene, og er dermed langt mer produktive (Dahlstrøm 1999)

Hvordan gjør vi det

Teamutvikling foregår som en prosess over tid. En prosess har som mål å påvirke varig endring i adferd og holdninger. Vi bruker metoder fra positiv psykologi og Appreciative Inquiry kombinert med kreative  prosessverktøy og deltakende metoder som "høre og gjøre" for å skape best mulige resultater sammen med våre kunder. Vi kartlegger eksterne faktorer og interne faktorer, ambisjoner og mål. Som regel vil vi bevege oss mellom ulike fokus (individ/gruppe) og målsetninger (oppgave/relasjon) etter hvert som arbeidet med gruppa utvikler seg.

Prosessledelse i team er en av spesialitetene hos oss. Vi har i mange år undervist i prosess faget samt arbeidet tidvis som kreative prosessledere. Om dere skal etablere nye team som skal jobbe sammen på et prosess/prosjektfokus så bruk vår ekspertise på området.  Vi følger dere igjennom fasene: Forming, storming, norming, performing, adjourning.

HighPerformanceTeam