Go to Top

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) handler mer om hvordan man tenker enn hvordan man formelt er organisert. Man legger vekt på at kilden til innovasjon er medarbeidernes ekspertise. Denne ekspertisen er lært. Begrepet legger dermed vekt på læring og kompetanseutvikling, som finner sted deles om læring i arbeidslivet ( workplace learning) og dels gjennom institusjonalisert læring ( formal learning)samt fokus på innovasjon av arbeidsorganisasjonen. Når det gjelder forholdet mellom innovasjon og medvirkning er mange arbeidslivsforksere tydelige. Gustavsen m.flere ( 2010:150) slår fast at innovasjon krever bred mobilisering i den enkelte bedrift.

Medarbeidererne bør få anledning til å lære om bedriften, om visjon, verdier,strategier, markeder og kunder. De som lykkes best gjennomfører omfattende og langvarige endringer av praksis, I motsetning til enkeltstående aktiviter. Gevinstene vises I form av forbedrede arbeidsprosesser og nye produkter, men også gjennom redusert sykefravær og økt medarbeidertilfredshet. En undersøkelse blant 100 europeiske bedrifter rapporterer om en gjennomsnittlig forbedring på 15% på områder som produktivtet, kvalitet og leveransepresisjon ved bruk av medarbeiderdrevet innovasjon. Det er samspillet mellom ledelsens og medarbeidernes handlinger, kulturen og konkrete verktøy som danner grunnlaget for medarbeiderdrevet innovasjon.

Det er utarbeidet en Nordisk rapport samt en håndbok som er verdt å lese om din bedrift er interessert i MDI. Bakgrunnen for denne rapporten er stortingsmeldingen ( 7, 2008-2009) der regjeringen pekte ut en satsning på medarbeidere som et viktig punkt i sin politikk for innovasjon. Satsningen skjer i samarbeid med NHO og LO. Hovedavtalen forplkter medarbeidere og ledere til å samarbeide om virksomhetsutvikling. Last ned her:

Nordisk Rapport

Håndbok

Hvordan gjør vi det?

Vi baserer vårt arbeid på blant annet metoder som Positiv Psykologi med styrkebasert utvikling, Design Thinking og Appreciative Inquiry (AI)   AI er en tilnærmingsmåte til organisasjonsutvikling som ble utviklet på begynnelsen av 1980-tallet av David Cooperrider og Suresh Srivastva ved Case Western Reserve University. AI bygger på en styrketilnærming. AI er en systematisk søking etter det beste hos menneskene og det beste i egen organisasjon. Målet for utviklingsarbeid er å hente ut organisasjonens  fulle potensiale: Skape begeistring og entusiasme blant medarbeidere og få til gode prestasjoner og resultater .

AI er en bred medvirkningsbasert prosess i fem faser:

Trivselsagentene_Modell_AI-modellen

Vi skredderstyr og setter sammen de rette prosesser og modeller etter kundens utfordringer, ønsker og behov. Mer under fanen metoder.

Tilbake til Organisasjonsutvikling