Go to Top

Involvering og Styrkebasert utvikling

Involvering og Styrkebasert utvikling

Generasjon Y-" med verden for deres føtter"  vil kreve endringer i organisasjonsutviklingen

Elisabeth har de siste 7 årene arbeidet tett inn mot skolen og har fulgt "generasjon y" gjennom flere år, da som underviser, mentor, kursholder, karriererådgiver og coach med over 500 en til en samtaletimer med studenter i alder 19 til 30 år. De er nettinnfødte og vil være av fundamental betydning for Norges fremtidige konkurransekraft. Nettinnfødte håndterer informasjonsoverflod, menneskelige relasjoner og kunnskapsdannelse annerledes enn oss andre, noe som vil kreve nye måter både å lede og drifte fremtiden bedrifter på.  Les artikkelen: Få maks ut av generasjon Y

Vi baserer vårt arbeid på blant annet metoden Appreciative Inquiry. AI bygger på en styrketilnærming og er en systematisk søking etter det beste hos menneskene og det beste i egen organisasjon. AI er en treffende fin metode som hensyntar  morgendagens generasjons Y ønsker og behov. Hvor målet er å hente ut organisasjonens største potensiale, skape begeistring, entusiasme, mening  og da selvsagt med fokus på styrker, prestasjoner og resultater.

Ser på jobben som en "lekeplass"

Julie Kildahl  som er  "generasjon Y" uttaler følgende: " Vi vil ikke bare ha en jobb, vi vil ha en livsstil, vi vil ha arbeidsglede. Det handler om å oppleve progresjon og få anerkjennelse. Vi ønsker å jobbe i et miljø hvor det er lov å feile. Det må være rom for utvikling og læring. Vi er vant til å jobbe i team, og ser verdien av å utveksle kunnskap og kompetanse på tvers av akademisk bakgrunn. Vi ønsker utvikling, oppfølging, utfordringer, ansvar, tillit og beslutningsmyndighet. Vi trenger en tydelig visjon. Vi må vite i hvilken retning vi skal gå, og hvorfor vi skal dit. Uten mål har arbeidsdagen ingen mening.Vi tror på omtanke, empati og raushet. Det er på tide at vi går fra en prestasjonsledelse til en mer støttende, inspirerende og engasjerende ledelse. I tillegg må strategien være levende og vi må føle oss involvert. Vi tvinger bedrifter til å tørre å tenke nytt, og i min mening, skape en mer human ledelse.  Les artikkelen: "Ser på jobben som en lekeplass"

Generasjon Ys inntreden i arbeidslivet byr på både muligheter og utfordringer.  Er du og din bedrift usikre på hvordan dere skal "møte" generasjon Y så hjelper vi i Trivselsagentene dere gjerne.

Tilbake til Organisasjonsutvikling