Go to Top

Den lekende organisasjon

Når vi prater om lek så behøver det ikke være knyttet til en bestemt aktivitet eller lekeredskap men derimot om en ny sosial teknologi, et nytt organisatorisk språk, et annet mind-set og en tilstand av å "være" som vi befinner oss i når vi gripes av leken og føler dens glede, energi, dybde alvor, kreativitet og utvikling som leken skaper.  I en global verden med store utfordringer på mange plan har vi bruke for medmennesklighet, forandringsskapenede dialoger, mangfoldige og nyanserte perspektiver samt mennesker som kan tenke nytt på en ansvarlig måte. Vi skal skape noe nytt og forbedre det eksisterende, noe som i høy grad er betinget av vår evne til å leke, være kreative og dermed innovative.  Leken er og vil alltid være nøkkelen til våres individuelle og felles utvikling. Leken spiller en betydelig rolle når det gjelder Læring, Innovasjon, Kommunikasjon, Personlig vekst og trivsel.   Ann Charlotte Thorsted er damen som har forsket på Lek, hun er grunnlegger av Det Danske Lekeinstitutt samt skrevet boken "Den legende organisasjon". Se her hva hennes forskning viser: Det Danske Legeinstitutt

Trivselsagentene har i flere år undervist ved Norges Kreative Høyskole og da i blant annet faget Prosess. Undervisningsformen ved skolen er "høre og gjøre" . Når man er i "gjørefasen" og brenner for det man gjør, bruker ens styrker så sier vi gjerne at vi har funnet "gnisten" er i Flow,  det er i denne fasen man kjenner lekens kraft og energi. Dette er selvsagt noe vi har med oss inn i alle våre prosesser både når vi konseptualiserer og holder kurs.

Google er et kjent selskap som for å kunne være kontinuerlig kreative og innovative har fokus på blant annet  ingrediensen LEK. Deres kunnskapsmedarbeidere får bruke 20% av sin arbeidstid sin fritt til egne prosjekt og interesser. Grunnen er at de ønsker å få fart på kreativiteten og innovasjonen internt i bedriften. I tillegg er dette merkevarebygging da de med dette sender ut signaler til markedet om at de verdsetter kreativitet i den grad at de er villige til å arbeiderne frihet til å gjøre det de virkelig er opptatt av.

Ta en titt på  Google filmen som viser nettopp dette. PS! Dette er et amerikanske selskap med deres tilhørende amerikanske kultur som selvsagt er noe forskjellige fra den norske ( mat, legetjenester osv) MEN deres fokus på lek, interiør, farger m.m. er noe de fleste Norske bedrifter kan lære noe av.  http://www.youtube.com/watch?v=8sOtjBDPQdU

Tilbake til Organisasjonsutvikling