Go to Top

Styrkebasert medarbeiderutvikling

Styrkebasert medarbeiderutvikling

Styrkebasert utvikling handler om å finne hva som styrker deg, det handler om å forstå hvordan dine styrker kan brukes på best mulig måte slik at du kan lykkes med å nå dine mål samt skape den arbeidsglede du ønsker. Styrker utløser de tanker, følelser og handlinger, som er autentiske og gir oss energi og drivkraft. Derfor er styrkefokus interessant innenfor de fleste området i et menneskets liv: jobb, familie, studier m.m..

Med styrker skapes en tydeligere bevissthet om hvordan ens valg i livet i høyere grad kan ta utgangspunkt i de forhold, som gir mest energi og drivkraft.Forskningen bak arbeidet med personlige styrker og især de 24 tverrkulturelle styrker som defineres i VIA klassifikationen er klar. Et daglig fokus på ens styrker medfører positive effekter, som mere selvfølelse og selvtillit, mindre stress, mere engasjement og drivkraft og mer lykke. Det handler om å forstå motivasjon bedre og deretter se hvordan vi oppnår en mere bærekraftig motivasjon hos oss selv og våres kolleger. Den beste motivasjon kommer innenfra og det kan du lære mer om i filmen som Mads Bab vår samarbeidspartner i Danmark har laget…Se filmen om Styrkespotting 

Slik arbeider vi

Vi  arbeider med medarbeiderne på individnivå og på gruppenivå, da gjerne i en parallell prosess hvor vi samtidig ser på MDI ( medarbeiderinnvolvering) kreativitet og innovasjon (evnen til å tenke nye tanker, se hele bilde og skape nye ideer og sette dem ut i livet) lederstrategi/prinsipper og virksomhetens “grunnmur” ( visjon, verdier, strategier og mål).

Vi starter alltid våre utviklingsprosesser med kartlegging da gjerne via en til en samtaler. Hvis nødvendig eller ønskelig så tar vi også i bruk testverktøy. Det er viktig at medarbeiderutvikling gir varig og ønsket effekt. Læringsmetode og verktøy er derfor viktig. Les om metoder og verktøy Se vår læringsmodell under her

Vil du lese mer om hvordan du kan involvere dine ansatte i utvikling/idearbeid så ta en titt her:  Medarbeiderdrevet innovasjon . Se også Coaching 

EGENLæringsmodell

Tilbake til Medarbeiderutvikling