Go to Top

Medarbeiderutvikling

Resultater skapes av dyktige mennesker som er engasjerte i sitt arbeid

Vi vet at Lidenskap kan føre til fremragende løsninger, mens middelmådige resultater ofte skyldes likegyldighet. Det er med entusiasmen  vår og engasjementet vårt at vi skaper suksess.

At arbeidsglede har betydning for de økonomiske resultatene er påvist flere steder i forskningen. Glade og engasjerte medarbeidere er mer lojale, mindre syke, mer effektive og produserer mer.  Ofte overtar målstyring og kontroll medarbeidernes følelse av frihet. I ønske om å passe inn, prestere som ønsket, lukker de ned for egen drivkraft og gnist. Resultatet er manglende engasjement, kreativitet og innovasjon. Vi er opptatt av å snu denne utviklingen og retter i alle våre prosesser fokus på de ingredienser som fremmer kreativitet og innovasjon.

Vi  er opptatt av å se/utvikle hele menneske både personlig og faglig. Personlig vekst bør sidestilles med faglig vekst rett og slett fordi personlig vekst samt evne til økt selvinnsikt er viktige forutsetninger for å oppnå vekst og utvikling. Det handler om bevisstgjøring, refleksjon, holdninger, verdier, målsetting OG det handler om å hjelpe den ansatte slik at han finner sin indre gnist --når vi merker at gnisten er tent i oss så er det ingen grenser for hva vi kan prestere, hvilke ideer vi kan få og hvor langt vi kan gå for å lykkes i fellesskap med andre. Se også tanker rundt Generasjon Y- som krever nye organisasjonsformer 

Få det beste ut av dine medarbeidere

Ansatte som opplever å ha en sosial tilknytning til organisasjonen de jobber i, er mer motivert og leverer bedre resultater enn de som kun har en økonomisk tilknytning. Robert Buch har utarbeidet tre praktiske råd til organisasjonen som ønsker å få det beste ut av sine medarbeidere:

  1. Organisasjoner og ledere bør søke å utvikle sosiale fremfor økonomiske relasjoner til sine ansatte.
  2. Sosiale relasjoner kan påvirkes av HR-tiltak som investering i medarbeiderutvikling, og støttende og inkluderende lederatferd.
  3. En sosial relasjon til nærmeste leder kan motvirke bivirkningene av å oppleve en mer økonomisk relasjon til organisasjonen.

 Vil du lese mer mht. sosial tilknytning les her: Få det beste ut av dine ansatte

Engasjerte medarbeidere

De fleste bedrifter ønsker å tiltrekke seg, utvikle og ikke minst beholde dyktige medarbeidere. De er viktige ambassadører som bidrar til gode kundeopplevelser og oppnåelse av bedriftens målsetting.

Les mer

Styrkebasert medarbeiderutvikling

Styrkebasert utvikling handler om å finne hva som styrker deg, det handler om å forstå hvordan dine styrker kan brukes på best mulig måte slik at du kan lykkes med å nå dine mål samt skape den arbeidsglede du ønsker.

Les mer