Go to Top

Styrkebasert ledelse

Styrkebasert ledelse - fremmer trivsel og prestasjon

Styrkebasert ledelse handler om å lete etter det som styrker. Det handler om å skape en kultur hvor man lærer av det som virker, ikke som erstatning for å undersøke og bearbeide problemer MEN som et supplement. Den nyeste forskning innen for organisasjonsutvikling og positiv psykologi viser sterke resultater med hensyn til, hvorfor en annerledes tilgang – en styrkebasert tilgang – kan være en god tilgang for virksomheter som ønsker positiv utvikling. Ledere må forstå hvilke styrker de har, og hvordan de kan bruke disse på den aller beste måte. De vil lære hvordan de kan  se og understøtte medarbeidernes styrker og verdier. Det mest brukte verktøy innenfor styrkebasert ledelse er visuelle styrkekort basert på VIA metoden  og det er idag mange eksempler fra arbeidslivet som viser at disse verktøyene brukes innenfor et vidt spekter av ledelsesformer.

 Vi er i dette tema innom blant annet:

  • Hvad er styrkebaseret ledelse?
  • Styrkebaseret ledelse og prestasjon
  • Styrkebaseret ledelse, kreativitet og  innovasjon
  • Hva er dine styrker og hvordan kan du bruke dine signalstyrker
  • Hvordan kan du se og støtte dine medarbeideres styrker
  • Styrkebaseret ledelse og hjernen – hvorfor det virker!

Ta en titt på Businesscase om styrkebasert ledelse som er laget av  vår danske samarbeidspartner Mads Bab hos Gnist. Business caset er et opplagt redskap hvis du skal overbevise andre om styrkebasert ledelse – i hvert fall har flere anvendt den til å skape grobunn for styrkebaserte tiltak i deres organisasjon.

Når det gjelder styrkefokus og motivasjon så kan vi anbefale deg å ta en liten titt på denne filmen:

Tilbake til Lederutvikling