Go to Top

Selvledelse

Selvledelse

"Livskvalitet, det går overhodet ikke på hva man har, men hva man føler man er og hvorledes det er. Vi må finne ut hva det er som gleder oss” – Arne Næss

Det handler om å finne ut hvem man er, hva som tenner gnisten, hva som styrker, på hvilken måte tilegner man seg læring og hvordan ønsker man å leve et best mulig liv. Vi tror at den sterkeste motivasjonen kommer innenfra,  dette er også noe Professor i Organisasjonspsykologi Bård Kuvaas ved BI kan bekrefte gjennom sine undersøkelser og forskning.  Kuvaas finner at høyt indre motiverte medarbeidere leverer bedre arbeidsprestasjoner enn de som er ytre motiverte, det vil si motivert av lønn og prestisje. Indre motivasjon er en meget sentral kilde til gode arbeidsprestasjoner. Les mer i artikkelen "Motivasjon slår lønn".

Vi er i dette tema blant annet innom følgende:  PERMA, Finn toppstyrker, Læringsstil ( 4MAT), Flow, selvfølelse/selvtillit, Livshjul, Målsetting (SMART). Og selvsagt har vi også fokus på glede, glød og litt galskap som  kanskje er de viktigste ingredienser i et godt liv.

Tilbake til Lederutvikling