Go to Top

Kreativ ledelse

Kreativ Ledelse

Fantasi er viktigere enn kunnskap. Fordi kunnskap er begrenset. Fantasien omkranser verden . Å tenke en ny tanke er spennende, å skape noe er hardt arbeid!

Norges fremtid avhenger av gode ideer! Skal din bedrift ha en bærekraftig suksess I en verden med usikker økonomi og ekstremt høye krav til effektivitet og innovasjon er det ingen vei utenom…Å lede med kreativitet! Det vil blant annet si å kunne "løfte blikket", tenke nye tanker, trekke og sette de store linjer, strategier og mål.  Kreativitet er etterspurt i næringslivet. Undersøkelse viser at nettopp kreativitet pekes ut som den viktigste enkeltfaktoren for å lykkes som toppleder i store selskaper i fremtiden.

Lederens mest effektive kreative påvirkning er å være et kreativt forbilde, det handler om både mennesker og oppgaver. En kreativ leder bør kjenne til og kunne anvende i praksis de viktigste prinsipper, metoder og teknikker .Den kreative ledelsen handler om en tydeliggjøring og fokus på kreativitet, der de kreative handlingene er et bevisst virkemiddel forankret i teori og empiri.

Def. Kreativitet = evnen til å løfte blikket, tenke nye tanker og komme med nye ideer da både til tjenester, produkter, organisering m.m. Innovasjon handler om hvordan man setter tjenester/produkter ut I livet.D

 Vi er i dette tema blant annet innom:

  1. Hva er kreativ ledelse og hvorfor er det viktig?
  2. Når tid er vi som mest kreative? Om flow og styrker
  3. Det begynner med deg – finn din gnist!
  4. Den lekende organisasjon og det lekende menneske
  5. Medarbeiderne er nøkkelen til suksess - Du lærer hvordan du skaper engasjement , eierskap og retning ved bruk av MDI
  6. Du lærer å bruke de grunnleggende prinsippene i kreativt lederskap og får innsikt i verktøy som fører den kreative prosessen til nye, nyttige og verdifulle resultater.

Les artikkelen om Seriøs kreativitet. Norges fremtid avhenger av gode ideer. Hvordan skal vi for eksempel finne mer olje?

Trivselsagentene_Modell_Kreativitet

Tilbake til Lederutvikling