Go to Top

Engasjerende ledelse

Ett ledernettverk for engasjerte og kreative leder

 

Man klarer sjeldent å inspirere andre, hvis man selv ikke er inspirert!

 Vi ( Elisabeth og samarbeidspartner Morten Pedersen) har startet et ledernettverk hvor vi fokuserer på de ingredienser som må til for å lede i  dagens og morgendagens marked.  Endringene i arbeidstakeres kompetanseprofil, kunnskapstilgjengeligheten via nettet og den nye teknologien driver fram behov for nye lederformer. De gamle ledermodellene fra industrisamfunnet, versjon 1.0, må avløses av en ny versjon 2.0. Skal din bedrift ha en bærekraftig suksess i en verden med usikker økonomi og ekstremt høye krav til effektivitet og innovasjon er det ingen vei utenom. Å sette fokus på ledelse versjon 2.0 ! 

En gallup utført av konsulentselskapet Zenger Folkman av nær 100 000 ledere i mer enn 100 selskaper viser at lederne selv mener at de ni viktigste driverne for bærekraftige virksomheters overlevelse er evnen til å motivere og inspirere sin organisasjon gjennom måltydelighet og involvering, samhandling, samsvar mellom ord og handling fra ledelsen, grunnleggende tillit og transparens, utviklingsmuligheter i jobben, relasjonsbygging og mot til å lære av suksesser og feil. Vi du vite mer om hvilke type ledelse vi behøver i versjon 2.0 så Org.Psykolog Jan Christophersens artikkel her. 

Ledelse 2.0   -Den engasjerte og kreative leder er

  • Visjonær, verdiorientert og en inspirerende leder
  • Oppgave, mål og resultatorientert
  • Støtter og er samarbeidsorientert
  • Ser mulighetene i sine medarbeiderne
  • Er trygg, engasjert og brenner for sitt arbeid
  • Innehar et balansert fokus på tekniske/sosiale prosesser
  • Er opptatt av læring og utvikling
  • Tror på den lekende organisasjon

Å se muligheter i medarbeiderne handler ikke bare om  å lytte til hva medarbeiderne kan og vil, men også om å se deres muligheter og styrker. Det er kjent at glade, engasjerte medarbeidere og ledere er mer produktive, kreative, innovative, mindre syke og de blir lengre i virksomheten.

Hvordan

Vi ønsker å skape en nettverks arena hvor ledere med tro på denne ledelsesfilosofi kan møtes for kunnskapsoverføring, utvikling og vekst. Om du ønsker å delta i en slik nettverksgruppe så send oss en mail.  Gruppene er på maks 10 personer fra forskjellige bransjer. Vi har fra 4-6 treff i løpet av et år, da med både faglig og sosialt fokus.  Lederne skal dra fra nevnte treff med ny læring, engasjement og godt fullt opp med god ny energi.

Vil du lese mer om ledelse og hva vi mener ledelse 2.0 er så titt innom her: Lederutvikling/Lederakademi

Tilbake til Lederutvikling