Go to Top

Lederutvikling/Leder akademi

Om ledelse sier vi som Søren Kirkegaard:

”Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et bestemt menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne han der han er, og begynne der.  Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.  Enhver som ikke kan det, han er selv i innbilning når han mener å kunne hjelpe en annen.  For i sannhet å kunne hjelpe en annen må jeg forstå mer enn han – men dog først og fremst forstå det han forstår.  Når jeg ikke gjør det, da hjelper min mer – forståelse ham slett ikke.”

Undersøkelser i Norge viser at ledere alt for ofte blir bundet opp i administrasjon og at de blir for styrings og kontrollfokusert og det fører ikke noe godt med seg verken for leder eller organisasjon. Så la oss heller rette fokus på hva som kjennetegner ledere som skaper resultater både med tanke på mennesker og penger ? De lederne skaper engasjement, involverer, gir tillit, er kreative,  ydmyke,  delegerer og er tydelig på mål og visjoner.  Ledelse handler om å dyrke frem de rette verdier, holdninger, handlinger og intensjoner.  Det handler om å skape fellesskap, tilhørighet og teamspirit – mot felles mål.  Ledelse har også en personlig komponent: selvinnsikt, empati og relasjonell kompetanse, kreativitet er viktig. Det er ofte i møte med andre at man får øye på seg selv.

Man klarer sjeldent å inspirere andre, hvis man selv ikke er inspirert!

LederAkademi

 Vi skreddersyr vårt lederakademi til din bedrift/avdeling. På våre lederakademi  handler det om å lære av og med hverandre, det handler om å høre og gjøre, det handler om å lytte til deltakernes erfaring, kompetanse og motivasjon for utvikling og læring.  Vi tilbyr et  erfaringbasert lederutviklingsprogram etter Action Learning prinsipper (se modell under). Vi tilfører ny kunnskap, vi ­fasiliterer, coacher og er tett på ledernes konkrete arbeidshverdag. Mellom samlingene arbeider deltagerne med konkrete arbeidsrelevante utfordringer som forsterker  læringen.

Ledere  er forskjellige og et godt program må tilpasses både bedriftens og lederens behov. Treningsprogrammene blir mer effektive når vi kan kombinere med individuelle læringsfremmende samtaler med coach eller mentor.

Målet

med å etablere et internt lederakademi er å skape en felles lederplattform og lederprinsipp i organisasjonen, inspirere til godt lederskap, utveksle erfaringer, få tilført ny kunnskap, utveksle erfaringer gjerne også fra ledere i andre bransjer ( de henter vi inn), bli speilet og utfordret, gi og få ny energi og motivasjon. Deltakerne får oppgaver de skal løse i mellom samlingene slik at læringen kan overføres til hverdagen og hvorpå deres medarbeidere kan nyte godt av den nye læringen lederne har tilegnet seg .

Gjennomføring

Vi gjennomfører veldig ofte vårt lederakademi  ute hos kunden. Vi erfarer at det  ofte ønskes korte samlinger  ( gjerne på 4 timer) 8-10 moduler og gjennomføring over tid. ( gjerne ett år). Hvorfor skal dere gjennomføre lederakademi "hjemme" hos dere selv ? Jo fordi den viktigste læringen i en organisasjon skjer gjennom daglig praksis noe Førsteamanuensis Cathrine Filstad ved Handelshøyskolen BI belyser i sin artikkel Læringen skjer på jobben 

Selv om vi skreddersyr våre lederakademi til den enkelte bedrift så har vi allikevel alltid våre 4 hovedtema med oss gjennom hele læringsforløpet,  de er som følger: 

 

Selvledelse

Det handler om å finne ut hvem man er, hva som tenner gnisten, hva som styrker, på hvilken måte tilegner man seg læring og hvordan ønsker man å leve et best mulig liv.

Les mer

Styrkebasert lederutvikling

- fremmer trivsel og prestasjon Styrkebasert ledelse handler om å lede etter det som styrker.

Les mer

Kreativ ledelse

Norges fremtid avhenger av gode ideer! Skal din bedrift ha en bærekraftig suksess I en verden med usikker økonomi og ekstremt høye krav til effektivitet og innovasjon er det ingen vei utenom

Les mer

Engasjerende ledelse

Er din bedrift er klar til å ta arbeidsgleden på alvor, til å feire og belønne de ledere som skaper god energi, engasjement, tillit og arbeidsglede?

Les mer