Go to Top

Kurs

Få inspirasjon, ny læring og nye impulser sammen

Hva med å gi deg selv og dine kolleger en mulighet til å få inspirasjon, ny læring og nye impulser sammen . Våre prosesser, foredrag, kurs og workshops tilpasses dere i form, tematikk, innhold og lengde.

Selv om vi skreddersyr etter deres ønsker så har vi også laget et utvalg foredrag/kurs. Kanskje noen av disse temaområder er ønsket hos dere? Se oversikt.

Mange av våre foredrag er ideell innledning til workshop eller oppstart av interne prosesser.  Elisabeth bruker både sine personlige erfaringer fra ulike arbeidsplasser og prosjekter, og har selvsagt referanser til forskning og research på temaene.

Våre kurs har en varighet fra 4 timer til flere dager og et utvalg av dem finner du her:

Våre 4 lederutviklingsmoduler kan gjennomføres som separate kurs:

1. Selvledelse 2. Styrkebasert ledelse 3. Kreative Ledelse 4. Den visjonære, engasjerte leder

FLERE  KURS

  • Styrkebasert utvikling
  • Styrkebasert ledelse
  • Det gode og effektive ledermøte
  • Lederens kreative verktøykasse
  • Skap suksess med kreativitet og innovasjon
  • Kommunikasjon og samspill ( se film)
  • Det gode liv og den gode arbeidsplass
  • Prosessledelse og fasilitering
  • 4MAT - God undervisning og gode prosesser
  • 4MAT - Møtekultur og struktur

Se også våre workshops, vårt lederakademi og Internt Akademi