Go to Top

Kreativ og styrkebasert prosessledelse

Kreativ prosessledelse

En dyktig fasilitator er nøkkelen til suksess i forbindelse med prosessarbeid/samspill  i workshops. 

Produkt-prosess

En av våre kjernekompetanser er å designe og fasilitere effektive og resultatskapende prosesser i team, ledergrupper og andre grupper. Elisabeth har i 6 år blant annet undervist i faget Prosess og Prosjektledelse ved Norges Kreative Høyskole.

Prosessledelse handler om å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse/medvirkning, skaper eierskap og utløser kreativitet fra alle innvolverte.  Før vi går igang med oppgaven avholder vi alltid møte med de involverte parter for å blir kjent med den organisatoriske bakgrunn, kultur, visjon, verdier og mål.

Vi er bidrar både som prosessleder og fasilitator i våre kunders prosesser. Der det er relevant, anvender vi konkrete modeller og prosessverktøy for at sikre et felles språk og referanserammer i arbeidet. Vi benytter blant annet kreative verktøy, styrkebasert utvikling, Appreciative Inquiry. Vi prosessfasiliterer  dine ansatte gjennom å høre og gjøre i de enkelte steg i prosessen.

Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man”
L. Malaguzzi

Styrkebasert prosessledelse

StyrkerVi leverer Styrkebasert prosessledelse som handler om å få individer, team og organisasjoner til å ta i bruk sine styrker. Styrker bygger på Positiv psykologi som fokuserer på tre relaterte temaer: Studiet av subjektivt positive opplevelser, studiet av positive individuelle trekk (dyder og karakterstyrker), og studiet av organisasjoner som legger til rette for positive erfaringer og positive trekk.