Go to Top

Karriererådgivning/utvikling

Endring, utvikling og vekst?

Du har ett liv og hvorfor ikke leve det livet slik du ønsker og med den jobben du ønsker. Du trenger ikke bli hvor du er og være nedstemt. Karriererådgivning hjelper deg til å finne din plass.

 • Jeg vil ha endring og  gjøre noe nytt
 • Jeg vil  videreutvikle meg i min eksisterende jobben
 • Jeg ønsker å følge min drøm og starte egen bedrift
 • Jeg vil ha ny jobb og lurer på retning
 • Jeg vil gjerne bli speilet av en person jeg ikke kjenner så godt
 • Jeg vil finne ut hva som gjør at jeg mistrives i min nåværende jobb
 • Jeg lurer på hva mine styrker egentlig er og vil gjerne ha mer fokus på dem
 • Jeg vil fokusere på det som motiverer og inspirerer meg
 • Jeg vil gjerne bli mer tydelig
 • Jeg vil gjerne lære hvordan jeg kan markedsføre og selge min kompetanse og mine styrker/egenskaper.

Er dette noen av dine ønsker og mål? Da kan du med stor fordel benytte karriererådgivning.

I våre samtaler retter vi sammen fokus på:

 • Erkjennelse av nå-situasjonen "bevisstgjøring"
 • Hva ønsker du, og hva hindrer deg i å nå dine ønsker?
 • Hva er dine styrker og hvordan utnytte ditt fulle potensiale?
 • Hva er din jobbmotivasjon?
 • Hvem er i ditt nettverk og hvordan kan du nytte dette?
 • Hvordan bli mer tydelig og klar?
 • Hvordan er din balanse mellom jobb og fritid?
 • Hvor henter du din energi ? "fylle tanken"
 • Hva er mot og hvordan finne ditt mot?
 • Hvordan finne dine verdier?
 • Hvordan finner du riktig posisjon – å være velgende kontra å være offer?
 • Hvordan selge deg selv – skrive søknad – hva er viktig i intervjuet?

Varighet

Timene gjennomføres i en til en samtale og det gis oppgaver som skal utføres mellom hver møte. Første time vil ha en varighet på 90 minutt og de påfølgende timer på 60 minutt.

Lurer du på noe så ta kontakt med Elisabeth på telefon 90534003