Go to Top

Intern Akademi

Intern Akademi - en kilde til vekst og utviking

Det å et etablere et internt akademi/skole handler om å tilrettelegge for gode læringsarena internt i bedriften, skape økt kvaliteten på bedriftens indre liv, bevare, tilføre og utveksle kompetanse. Dette bidrar til  en positiv vekst og utvikling på alle nivå. Det bidrar også til trygghet, tillit og skaper en sterkere lagånd, mer begeistring og en økt forståelse for felles visjon, strategier og mål.

Om dine ansatte skal fungere som gode ambassadører for deres bedrift så krever dette høy kunnskap om bedriften og målene som er satt. Et internt akademi er et forum for kompetanseoverføring. Et sted hvor dine ansatte lærer å dra i samme retning, delta aktiv i en positiv vekst og utvikling. Det er et sted hvor man overfører den samme læring til alle og et sted hvor man faktisk har mulighet til å NÅ alle.

Den viktigste læringen i en organisasjon skjer gjennom den daglige praksis og en av de største utfordringene for norske organisasjoner er å utnytte den kunnskapen som allerede er i organisasjonen i form av taus kunnskap, eller kunnskap om hvordan ting skal gjøres ( know-how). Les her hva forskningen sier om dette: Læring på jobb

Læringen bør foregå i situasjoner, i sosiale relasjoner mellom kolleger og innenfor den kulturen og de normer/verdier som er representert på arbeidsplassen. Læringen foregår som best gjennom å praktisere, "høre og gjøre". Kunnskapen utvikler seg i situasjonen, i samspillet, gjennom observasjoner og blant kolleger som arbeider sammen.

Med å etablere et slikt akademi  oppnår dere økt kunnskap både på fag og person, noe som igjen bidrar til bedre kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.  Det bidrar til at alle som arbeider hos dere har de samme referanserammene som et solid fundament.

" If you want people to be passionate and dedicated to their work, that work must connect with who they are(character) and not only with what they can do ( talent)." Dr. Neal Mayerson

Hvordan gjør vi det

Trivselsagentene har mange års erfaring med å konseptualisere, igangsette og drifte interne akademi for flere av våre kunder.  Vi mener at det er viktig å innha balanse mellom den faglige og  personlige utvikling da begge deler er like viktig om man vil lykkes. Vi konseptualiserer/skreddersyr intern akademi etter bedriftens utfordringer, styrker, ønsker og behov. Et internt akademi kan f.eks. bestå av følgende trinn.

  1. Grunnmuren  hvor man bygger og utvikler bedriftskulturen ( Historien, visjon, verdier, strategier, mål og mening, kultur, styrker, konkurrenter  m.m.)
  2. Lærlingakademiet. Noen bedrifter vil ha behov for en egen modul for sine lærlinger. Her legges inn tema  på personlig vekst ( holdninger, styrker, kommunikasjon og samspill, ) samt faglig selvsagt også faglig vekst.
  3. Lederakademiet( Selvledelse, Kreativ ledelse, Styrkebasert ledelse, Den engasjerte glade leder)
  4. Fagskolen. Her legges all faglig utvikling. Kurs osv bestilles etter hvilke behov det er i bedriften og den enkelte avd.
  5. Mentorakademiet. Vi tror på erfaringsoverføring mellom nyansatte og de mer erfarne.

Metode

Vi skreddersyr  metoder og tema til den enkelte bedrift.  Det er allikevel  en metode som alltid er med oss og det er Action Learning  "høre og gjøre" (se modell under og les mer under metoder). I tillegg tror vi sterkt på erfaringsoverføring fra andre bransjer og henter gjerne inn inspirerende fagspesialister, ledere og ansatte.  Når det gjelder mentorprogram så har Elisabeth  erfaring både som fasilitator og underviser fra  BI og UIS sitt mentorprogram og har opplevd hvilken suksess det kan være om man finner den rette match.

ActionLearning