Go to Top
Revolution Slider Error: Slider with ID: 9 Not Found

Kreativitet, Idé og konseptutvikling

Kreativitet, idé og konseptutvikling

"Creativity is the process of having original ideas that have value". 
Robinson

Ofte brukes begrepene kreativitet og innovasjon om hverandre. Det er imidlertid stor forskjell på disse begrepene, og en enkel huskeregel kan være: Kreativitet er å stoppe opp, løfte blikket, tenke nye tanker, unnfange, skape og utvikle nye/eksisterende ideer. Innovasjon er det å sette ideene ut i livet /handling. Skal vi lykke så behøver vi dem begge!  Skal vi øke vår evne til å tenke nytt og skape det nye må vi bryte noen grenser  og noen fordommer må brytes. Sterke ideer fører til  til endring og vekst, til tydeliggjøring og etterspørsel, til undring og lyst.

Hvorfor er kreativitet viktig

Kreativitet er drivhjulet i all innovasjon og nyskapning. Dagens løsninger blir ikke morgendagens løsninger, vi trenger nyskapning for å overleve i det globale marked. Kreativitet bidrar til  økt arbeidsglede, økt trivsel, utvikling og motivasjon hos de ansatte.

Definisjon på Kreativitet: Kommer fra latin creare som betyr «å lage» eller «å skape». Kan brukes om personer, det vil si skapende mennesker der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres, eller om løsninger og ting som er nyskapende, originale eller overraskende. Wikipedia

Kreativitet er: Mer helhet enn detaljer. Mer spontanitet enn analyse. Mer samspill enn solospil

Vi er kreative når vi:

  • Vi leker og bruker fantasi
  • Vi bryter med hverdagslige vaner og rutiner
  • Vi tør å tenke nye tanker
  • Vi er nysgjerrige på hvorfor noe er annerledes
  • Vi ser etter flere svar/tolkninger/løsninger
  • Vi undrer oss
  • Vi er i flow ”mestrer”
  • Vi er engasjerte og begeistret
  • Vi er i krise
  • Vi er kreative når GNISTEN er tent

Konseptutvikling =Merkevarebygging i praksis

Et konsept er en overordnet idé, som presenterer og levendegjør budskapet vi ønsker å gå ut med. Enhver god idé er utviklet på bakgrunn av erfaringer, kunnskap, kreativitet og strategi.

Hvordan gjør vi det

HøreGjøreTrivselsagentene har i flere år hjulpet bedrifter med konseptutvikling, idéprosesser, strategi, merkevarebygging og kommunikasjon. Vi dekker alle fasene i kreative prosjekt og teamprosesser - fra a til å.

For å hente frem de beste ideer tar vi i bruk forskjellige kreative verktøy. Vi vet at menneske lærer best ved å høre og gjøre og fysiske verktøy har stor betydning for selve læringen. Les mer "høre og gjøre" her:

Ta gjerne kontakt om dere for eksempel vurderer en revitalisering, konseptutvikling, ønske om å ta i bruk flere og nye kreative metoder i arbeidet samt fasilitering av ideprosesser .

Elisabeth er sertifisert i flere typer kreative prosessverktøy og har i 6 år blant annet undervist  i kreative prosesser/metoder.

The Best Way to Predict the Future is to Create it!