Go to Top

Gode arbeidsplasser gir økt avkastning

Gode arbeidsplasser gir økt avkastning

Ved å studere blant annet sammenhengen mellom medarbeidernes opplevelse av organisasjonen og organisasjonens avkastning viser finansforskeren Alex Edmans at gode arbeidsplasser fører til bedre resultater.  Studien viser at i perioden 1984 til 2011 hadde børsnoterte selskaper på listen over de 100 beste selskapene å jobbe for i USA mellom 2,3 og 3,8 prosent høyere årlig avkastning enn andre sammenlignbare selskaper.

Ved å kontrollere for tidligere avkastning og en rekke andre selskaps- og industriegenskaper tilsier disse funnene at motiverte og lojale medarbeidere ikke bare leverer bedre individuelle resultater, som vi vet fra før, men også bedre organisatoriske resultater. Mer om dette kan du lese her:  Gode arbeidsplasser gir økt avkastning

 Den gode arbeidsplass og det gode liv ! Hvordan definere det ?

Positiv Psykologi som metode og den massive forskning, som foregår på verdens førende universiteter, sørger for å kaste et vitenskaplig lys over mye mer enn bare lykke. Fokus er nemlig også rettet mot det som gjør oss sterke som individer, teams og samfunn. Lenge har fokus i utvikling av mennesker og organisasjoner nemlig vært på det vi skal unngå, fjerne oss bort fra – men vi ser et skifte, fokus og oppmerksomhet rettes nå også på det vi ønsker å skape og utvikle oss til som individer og organisasjoner.

 PERMA modellen - Den nye vitenskaplige oppskriften på det gode liv og den gode arbeidsplass

 Utover den generelle kilde til inspirasjon som positiv psykologi utgjør tar Trivselsagentene`s arbeid spesielt utgangspunkt i Martin Seligman’s tanker om PERMA.

  • P for Positive Følelser og hvordan de spiller en rolle i alt fra innovasjon til god ledelse og personlig utvikling
  • E for Engasjement og de muligheter det gir oss når vi kjenner og bruker våres personlige styrker
  • R for Relasjoner og betydningen av den kultur vi bygger opp i team og organisasjoner
  • M for Meningsfyllthet og hvordan denne er avgjørende for å leve et liv med betydning for en selv og andre
  • A for Accomplishments (mål) og forståelsen for styrken av ens drivkraft, når mål tar utgangspunkt i hvem man er, frem for hvem man tror man bør være.

 Det gode live og den gode arbeidsplass, tar utgangspunkt ikke i ett enkelt av de fem temaer, men i en kombinasjon av alle.