Go to Top
Revolution Slider Error: Slider with ID: 10 Not Found

Coaching

Trivselsagentene coacher mennesker som ønsker utvikling og vekst

Coaching er for dem som ønsker å investere i bedre livskvalitet og yteevne profesjonelt og privat. Vårt fundament i coaching og i vårt arbeid baserer seg på NLPs grunnverdier, styrkebasert utvikling og dreier seg i første rekke om et positivt menneskesyn. Vi ser hele mennesket  og vektlegger at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine mål og drømmer.

Trivselsagentenes har sin spisskompetanse innenfor

 • Ledercoaching
 • Teamcoaching ( hvordan hente ut teamets fulle potensiale)
 • Karrierecoaching/rådgivning
 • Studentcoaching ( hente frem ressurser og finne retning)
 • Kreativitescoaching ( hvordan hente frem den medfødte kreativitet)
 • Personlig coaching

Hva kan en coach være for deg 

En sparringspartner, en du kan prøve ut ideer og tanker på,  en du kan "sloss" med i argumentasjon, en nøytral sparringspartner som ikke har fokus på egen vinning,  en som får deg til å lykkes i dine oppgaver og utfordringer,  en som støtter og samtidig utfordrer deg, en som stiller de gode spørsmålene, en som bringer inn nye ideer og perspektiver på ditt bilde av deg selv.

 • Coaching setter fokus på nåtid og fremtid
 • Coaching hjelper deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter
 • Coaching er løsnings- og mulighetsorientert
 • Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene
 • Coaching  gir deg nye handlemåter og bidrar til at du utnytter ditt fulle potensial

Hvordan foregår coachingen

Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet prosess mellom coach og deg. Coaching har hovedfokus på nåsituasjonen, aktiv handling og fremtid i et gitt tidsperspektiv.  Under hele denne prosessen vil det foregå en bevisstgjøringsprosess hos deg. Det betyr at coachens rolle er å være fleksibel og følge det løpet som er riktig for deg på forskjellige stadier i prosessen.  Vi har en til en coaching med  øvelser og oppgaver som skal utføres  mellom timene.

Varighet

Første møte 1,5 time og de påfølgende møter er 60 minutt. Anbefalt varighet 2-12 måneder.

For mer informasjon ta kontakt med Elisabeth på mob. 90534003