Go to Top
Revolution Slider Error: Slider with ID: 8 Not Found

Appreciative Inquiry

AI - for utvikling og vekst

"We often spend so much time coping with problems along our path that we only have a dim or even inaccurate view of whats really important to us." Peter Senge

Det å overleve i en globalisert verden med økt konkurranse, raske endringer i markedet, kontinuerlig utvikling av nye produkter og ny teknologi gjør at vi tvinges til å tenke nytt.  AI viser hvordan man kan skape endringer i organisasjonens tenkesett, holdninger, den rådende ideologi og verdier. Det er i hverdagsspråket og i de historiene som fortelles i organisasjonen at verdier og forståelsesmåter kommer til uttrykk. Disse forståelsesmåter bestemmer hvordan man handler i hverdagen og møter nye utfordringer.  Skal man gå til endringer må man endre måten man bruker språket på. (B. Hauger, T. Højland, H.Kongsbak).

Vi ønsker vel alle å skape organisasjoner som får frem det beste hos sine ansatte og ledere, som utfører kjerneoppgaver på en fremragende måte og skaper gode resultater for sine eiere og det samfunnet man er endel av. Resultater kommer ikke ut fra et ønske om å styre og kontrollere, men ut fra et oppriktig engasjement fra deltakerne - og ut fra et ønske om forandring. Les artikkelen: Arbeidslivet er blitt for kontrollerende.

 AI bygger på den enkle antagelse at alle bedrifter har noe som fungerer bra, og at det disse styrkene som kan danne utgangspunkt for et arbeid for å få til positive endringer. Målet for utviklingsarbeid bør være langt mer offensivt enn å bare løse problemer. Målet bør være å utløse organisasjonenes største potensiale, skape begeistring og entusiasme blant ansatte og ledere. Målet er selvsagt også å skape økte prestasjoner og fremragende resultater.  Nederst på denne siden finner du en film som på en enkel måte forklarer hva AI er.

Modellen viser trinnene i en AI prosess:

Trivselsagentene_Modell_AI-modellen

Her finner du en film som på en god måte forklarer hva AI er: